– Vi har tidligere gitt tilskudd til ordninger med gratis deltid SFO i noen av de større byene. Denne gangen leter vi etter kommuner som ønsker å ha prøve ut en behovsprøvd gratis-ordning for å nå flere lavinntektsfamilier, sier Melby.
Foreldre som tjener lite slipper å betale full pris for SFO for barna på 3. og 4. trinn.

– Jeg er stolt over at enda flere familier nå får billigere SFO, sier kunnskapsminister og Venstre-leder Guri Melby.

Hun sier også at kommuner kan søke om penger slik at barn på 1. trinn kan gå gratis på SFO hvis foreldrene tjener lite.

I Oslo heter SFO (skolefritidsordning) AKS (Aktivitetsskolen).

Det er allerede innført at foreldre med lav inntekt kan søke om redusert betaling for barna på 1. og 2. trinn.

– Vi ønsker at flest mulig skal kunne gå på SFO, uavhengig av bakgrunn. Dette er positivt for å inkludere og integrere barn fra alle familier. SFO er for mange barn en viktig sosial arena, sier Melby. 

Ta kontakt med din kommune om du ønsker å søke plass på skolefritidsordningen til barna dine. Der finner du informasjon om hvordan du søker og hvor mye du må betale.

ORDLISTE

trinn: her; klasse