Granskere frikjenner barnevernet

I Samnanger kommune er barnevernstjenesten "frikjent" for å ha diskriminert innvandrerfamilier, skriver en fersk rapport.
Foto: Skjermdump/GoogleMaps
Samnangers barneverntjeneste har ikke jaktet på innvandrerbarn. Men kommunen har glemt de ansattes arbeidsmiljø, konkluderer rapport.

Samnanger kommune bestilte i sommer full granskning av sin egen barneverntjeneste etter at en lokal folkeaksjon hadde presset politikerne til å ta affære, skriver fontene.no.

I februar i fjor gikk rundt 160 innbyggere i fakkeltog med paroler som hevder barnevernet går etter innvandrerfamilier og tyr for raskt til omsorgsovertakelse der hjelpetiltak hadde vært nok.

Rett før jul leverte advokatfirmaet Kyrre sin granskningsrapport, som frikjenner barneverntjenesten fra de alvorligste påstandene om diskriminering av innvandrere.

Et presset arbeidsmiljø
Rapporten omtaler arbeidsmiljøet i barneverntjenesten som meget bra, men kommunestyret får en skrape: Granskerne er i tvil om kommunen siden sist vår har vært nok opptatt av å sikre de ansattes psykososiale arbeidsmiljø. Rapportens kritiske merknader rammer også barnevernlederens samarbeid med kommunehelsetjenesten, lærere og skoleledere. 

Lederen meldte seg i fjor ut av Fellesorganisasjonen (FO). Forbundet har fortsatt et medlem igjen i barneverntjenesten.

– Vi har hatt kontakt etter rapporten kom, og hun er lettet, spesielt over at de ikke finner noen form for forskjellsbehandling av innvandrerfamilier, sier fylkessekretær i FO Hordaland, Kenneth Larsen til fontene.no.