Sier ja til å bosette flyktninger

Nesset kommune skulle ta imot 10 flyktninger i 2014 og 10 i 2015, samt ti i 2016
Foto: Illustrasjonsfoto/imdi.no
På grunn av økt behov har IMDi anmodet kommunene om å bosette 10 000 flyktninger neste år. Hittil har 294 kommuner sagt ja til å ta imot 7 100 personer. 

Nesset kommune fikk forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), om å bosette flyktninger, noe kommunestyret sa ja til i november, skriver Driva.no.

– Vi fikk i 2012 og 2013 henvendelse om bosetting av flyktninger, og vedtok i kommunestyremøte at vi skulle ta imot 10 flyktninger i 2014 og 10 i 2015, samt ti i 2016. Vi kan få familier eller enslige voksne, det vet vi ikke ennå, sier rådmann Liv Fleischer Husby.

Stilling til flyktningekonsulent
– Vi har lyst ut en stilling som flyktningkonsulent i 100 prosent. Fristen for å søke på stillingen går ut i disse dager og vi har fått søkere på stillinga. Det vil imidlertid ta en måned før vi har ansatt en person, og ytterligere tre måneder før ansettelse på grunn av oppsigelsestid, derfor vil vi heller ikke ta imot flyktninger før til høsten. Personen som blir ansatt skal tilrettelegge for skolegang, bolig og det øvrige i samfunnet. I tillegg vil vi søke kontakt med både Sunndal og Molde i forbindelse med bosettingen, for å få kunnskap og høre om erfaringer de har.

Staten gir tilskudd
Kommunene mottar ulike tilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter som følge av bosetting av flyktninger. I budsjettet som finansminister Siv Jensen la fram for Stortinget den 8. november 2013, styrkes integreringstilskuddet med 327,8 millioner kroner i 2014.

IMDI opplyser at kun 115 kommuner har svart på anmodningen deres om bosetting av flyktninger. Basert på vedtakene i de kommunene som har svart og foreløpige signal fra øvrige kommuner, forventer IMDI en liten økning i antall plasser til flyktninger i kommunene sammenliknet med i 2013. Dette vil likevel ikke være nok til å dekke det økte behovet, opplyser IMDI.

Øvrige lokale kommuner
Sunndal er anmodet om å ta imot 25 flyktninger hvert år de neste tre årene 2014, 2015 og 2016, og har vedtatt det. Surnadal er anmodet om å ta imot 15, 10 og 10 de neste tre åra og har vedtatt det, mens Halsa ble anmodet om å ta imot 10 hvert år de neste tre åra, men tar imot fem per år. Rindal har ikke svart, ifølge oversikten på IMDIs side om hvor mange flyktninger hver enkelt kommune ble bedt om å bosette, og hva de har svart. Tallene oppdateres hver uke.