– Krav til nyankomne ikke tilpasset kvinners sårbare situasjon

Fakhra Salimi og MiRA-Senteret ser på integreringskrav for sårbare familiegjenforente kvinner som lite tilpassede.
Foto: Koubang M Enyam
Ukom undersøkte om mottaksapparatet for familiegjenforente er godt nok tilpasset situasjonen til nyankomne innvandrere og flyktninger,
152Shares

15. juni publiserte Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) en rapport, der de tok utgangspunkt i tragedien i Tromsø der en ung mor og to av hennes tre barn endte opp med å drukne.

Etterforskningen konkluderte med at kvinnen selv sto bak drukningen av seg selv og de to barna.

I prosessen med å undersøke hvordan mottaksapparat og tilbudet til flykninger og innvandrere fungerer i dag, tok Ukom kontakt med ulike deler av hjelpeapparatet og med organisasjoner som jobber med innvandrere og flyktninger. En av disse organisasjonene var MiRA-Senteret. Funnene Ukom presenterte under møtet, og som også framkommer av rapporten, stemmer godt med MiRA-Senterets erfaringer.

For rigide krav

Som Ukom peker på i sin rapport, og som også MiRA-Senteret har påpekt ved en rekke anledninger, er kravene som stilles til nyankomne flyktninger og innvandrere i for liten grad tilpasset situasjonen til mange innvandrerkvinner med store omsorgsoppgaver og traumatiske erfaringer i bagasjen. Ukom trekker blant annet fram at det er problematisk at rammene i introduksjonsprogrammet er så rigide.

Kvinnen som druknet i Tromsø, var i likhet med mange andre som går på introduksjonsprogrammet, småbarnsmor. (…) Hvis man er kvinne som nylig har kommet til Norge vil det å finne seg til rette og sette seg inn i normer og regler i et nytt land i seg selv være overveldende. Hvis man i tillegg bærer på traumatiske erfaringer fra flukten eller fra sitt hjemland og ikke vet hvor man kan henvende seg for å få hjelp – er det ikke vanskelig å se for seg at situasjonen kan bli overveldende.