Bollestad vil se på enkeltsaker innen kirkeasyl – blir møtt med kritikk

KrFs Olaug Bollestad vil ha mer vurdering av enkeltsaker med kirkeasylanter.
KrFs Olaug Bollestad ønsker å se på om det er enkeltsaker med kirkeasylanter der regelverket kan ha slått urimelig ut, men vil ikke gi et generelt amnesti.

Både Høyre, Frp og Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) reagerer på utspillet, skriver Vårt Land.

KrF-nestlederen kom med utspillet da hun besøkte en familie som har sittet kirkeasyl i Finnsnes kirke i Senja kommune siden 2014.

Hun sier at hun har forståelse for stortingsvedtaket om at regjeringen ikke skal blande seg i enkeltsaker.

– I utgangspunktet har jeg forståelse for et slikt vedtak, men samtidig lager vi lover og systemer som handler om enkeltpersoner og enkeltsaker. Da må vi evne som politikere å se de gangene folk stanger hodet i taket i årevis. Er det da rett at vi skal sitte med et firkantet regelverk? Vi må se menneskene som er bak firkantene, mener Bollestad.

Hun viser til at Kristelig Folkeparti under forhandlingene som førte fram til Granavolden-plattformen i 2019, fikk inn en ordning for eldre som har sittet lenge i kirkeasyl og for dem som har konvertert til kristendom.

– Det vil være naturlig å også diskutere dette. Det er engasjement i partiet vårt på dette, sier nestlederen til Vårt Land.

Han synes det er rart at hun uttaler seg som enkeltkandidat, og ikke på vegne av regjeringen. Trellevik mener det er ugreit at Bollestad uttaler seg slik til mediene, fordi det skaper falske forhåpninger hos kirkeasylanter.

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, mener det er uhørt at landbruksministeren legitimerer kirkeasyl uten å ha støtte fra regjeringen.

– Dette er en veldig uklok uttalelse fra Bollestad. Slik kommunikasjon med det offentlige bidrar til å undergrave utlendingsloven, mener han.

Han mener at det på generelt grunnlag er viktig at kirkeasylanter ikke får en annen behandling enn andre asylsøkere, kun fordi de bor i en kirke.

– Amnesti kan være aktuelt for lengeværende asylsøkere, men ellers er dette noe man sjelden opererer med, sier Nesse.