USA kritiserer Norges innsats mot menneskehandel

Utenriksmyndighetene får kritikk av USA for manglende innsats mot menneskehandel.
Foto: Greggery Peccary
Norge er en av seks nære allierte som USA har nedgradert fra øverste til nest øverste nivå i en rapport om menneskehandel.
0Shares

Nedgraderingen betyr at amerikanske myndigheter mener landene ikke når de internasjonale standardene i kampen mot menneskehandel, men at de likevel gjør betydelig innsats.

I rapporten blir Norge kritisert for å ikke ha straffeforfulgt noen for menneskehandel i perioden rapporten omhandler. Det har ikke skjedd tidligere.

Folk som har vært mistenkt for menneskehandel, har heller blitt tiltalt for mindre alvorlige lovbrudd, ifølge rapporten.

Dessuten får Norge kritikk for å ha for stort fokus på å utvise personer uten oppholdstillatelse uten å undersøke om det finnes indikasjoner på menneskehandel.

Rapporten kommer samme dag som Utenriksdepartementet lanserte en ny strategi mot moderne slaveri.

Den nye strategien omhandler ulike tiltak i utviklingssamarbeidet som regjeringen håper vil være et bidrag til slaveribekjempelse. Innsatsen vil skje gjennom ulike kanaler og i tett samarbeid med sivilsamfunnsaktører med sterk lokal forankring, ifølge UD.

De fem andre nedgraderte landene er Kypros, Israel, New Zealand, Portugal og Sveits, mens blant annet Danmark og Island fra før var på nivå 2. 28 land, inkludert Sverige og Finland, er rangert på øverste nivå.

17 land, de fleste av dem autoritære regimer, er kategorisert på tredje og laveste nivå, hvorav Malaysia og Guinea-Bissau er nye på listen. Disse landene oppnår ikke den laveste standarden for hva som er å forvente i kampen mot menneskehandel.

Disse landene står i fare for å bli sanksjonert av USA.