Færre flyktninger i arbeidslivet under pandemien

Oslo Met-undersøkelse viser at færre flyktninger har kommet seg ute i jobb under pandemien.
Færre flyktninger og nyankomne innvandrere kommer ut i jobb under pandemien, men flere tar utdanning, viser en rapport fra Oslo Met.

Rapporten evaluerer regjeringens krisepakke for integrering fra i fjor vår.

– Det vi finner er en klar nedgang i arbeidsrettede tiltak i introduksjonsprogrammene, mens norskopplæringen og andre utdanningstiltak har holdt seg stabilt, sier prosjektleder Vilde Hernes.

– Det er likevel mange som bekymrer seg for kvaliteten i ulike typer undervisning, spesielt for deltakere med lavt utdanningsnivå og lave digitale ferdigheter, fortsetter hun.

I fjor vår ble det satt av 456 millioner kroner for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien.