Asyltallene synker – 448 søkte asyl i første halvår

Færre asylsøkere ankom Norge i løpet av første halvår.
Færre asylsøkere kommer til Norge. I løpet av årets seks første måneder har 448 personer søkt asyl, viser nye tall fra UDI.
115Shares

Syrere utgjør fortsatt den største gruppa med 199 asylsøkere, fulgt av eritreere (58) og afghanere (44).

Årets tall er lavere enn for 2020. I hele fjor mottok Utlendingsdirektoratet 1.386 asylsøknader, 633 av dem i første halvår.

Ved utgangen av juni bodde 1.590 personer i asylmottak, ifølge tallene fra UDI.

4.452 personer hadde fått innvilget søknad om familiegjenforening ved utgangen av mai.

I 2020 fikk 1.011 personer innvilget sine asylsøknader. Den største gruppen er fra Syria med 413 personer, mens 287 tyrkere og 124 eritreere fikk opphold i Norge.