Leder av Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom:

– Mangfold gjør seg ikke selv

– Jeg er opptatt av at folk slipper til ved bordene der avgjørelser som påvirker deres liv blir tatt, sier Ammal Haj Mohamed, leder for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.
Foto: Alex Conu
Kun tre av 61 ledere i barne- og ungdomsforeninger har bakgrunn fra ikke-vestlige land, melder Vårt Land. Tallet overrasker ikke lederen i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.
751Shares

– Jeg er opptatt av at folk slipper til ved bordene der avgjørelser tas som påvirker deres liv, sier Ammal Haj Mohamed, leder for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.(Foto: Alex Conu)

Kun tre av 61 ledere i barne- og ungdomsforeninger har bakgrunn fra ikke-vestlige land, melder Vårt Land. Tallet overrasker ikke lederen i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.

– Dette er noe jeg har lagt merke til. Mangfold og inkludering er noe man må jobbe med. Det er ikke noe som skjer av seg selv,  sier Ammal Ahmed Haj Mohamed (28) til avisen.

Selv har hun vært leder for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom siden mars i år, og var første nestleder i de to periodene 2018-2020.

Ammal Mohamed er født og oppvokst i Norge. Foreldrene hennes kommer fra Eritrea, moren er oppvokst i Etiopia.

En av få

Som leder av en ungdomsorganisasjon i Norge er hun en av ytterst få med ikke-vestlig bakgrunn. Vårt Land har undersøkt bakgrunnen til styreledere og generalsekretærer i 61 barne-og ungdomsorganisasjoner. Fem har foreldre fra andre vestlige land, mens én har bakgrunn fra Eritrea, en fra Peru og en fra Burundi.

I tillegg skal det være en styreleder som har én norsk og en ikke-vestlig forelder og en påtroppende styreleder med bakgrunn fra ikke-vestlig land.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Ammal Mohamed leder organisasjonens samfunnspolitiske ungdomsbevegelse. Hun forteller at før hun valgte å bli leder, spurte hun seg selv om hvordan hun kunne ha en positiv påvirkning.

Rollemodeller

– Jeg har noe å si. Jeg kan hjelpe å åpne opp for samtale og dialog. Jeg vil at vår ungdom og mine fremtidige barn skal se at det er mulig å si ifra. Rollemodeller er viktige, sier hun til Vårt Land.

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom jobber aktivt med mangfold og inkludering, forteller Mohamed. Slik er det ikke med alle barne- og ungdomsorganisasjoner. Omtrent halvparten av organisasjonene avisen har snakket med opplyser at de ikke har en spesifikk strategi for mangfold. 

Ammal Mohamed synes det er synd: – Det er på tide at alle organisasjoner får en strategi. Det bevisstgjør at man har et problem. Ved å ha en strategi får man et oversiktlig bilde av hvordan organisasjonen er og hvordan en vil at den skal være, sier hun.

Ballett og tango

Hovedtemaet for Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom i år er antirasisme.

– Vi mener at antirasisme går hånd i hånd med mangfold og inkluderingsarbeid, sier hun til Utrop. – Jeg er opptatt av at unge folk slipper til rundt bordene der avgjørelser som påvirker deres liv blir tatt!

På fritiden elsker Ammal å danse. Hun har dansebakgrunn i klassisk ballett.

– Å bevege seg til rytmer i ulike sjangere er kjempegøy!

For øyeblikket prøver hun å lære å danse tango, betror hun Utrop.