Taimans rettssak er berammet

På vei til Irak: Taiman Agid Fatah er på vei til Irak. Taimans støttespillere er rystet over at politiet lenket både hendene og føttene hans da de fraktet han ut av landet, forteller Hawra Al Hatem.
Foto: Nareen Mizoory
Taiman Agid Fatahs rettsak har blitt berammet 7-9. mai i Oslo Tingrett. Taiman ble utvist i februar i år og er nå Arbil i Irak. Imellomtiden jobber Asgeir Thomassen, advokaten, med å skaffe ham tillatelse til å komme til Norge for å vitne i rettssaken.
0Shares

“Rettssaken som opprinnelig skulle være om ca et halvt år har blitt berammet allerede 7.-9. mai i Oslo Tingrett, altså om knappe to måneder”, skriver Rudi Bakken i Taimans støttegruppe på Facebook (FB).

Rudi Bakken har jobbet for at Taiman skal få bli i Norge, helt siden politiet hentet Taiman slutten av januar i år. Nå melder han om at rettssaken, mellom Taiman og Utlendingsmenmda (UNE), har blitt berammet tidlig mai.
Foto : Støttegruppe for Taiman Agid Fatah

Taiman får hjelp av én person som også står i kontakt med familien, melder Bakken tidligere i FB-gruppen. “Denne hjelpen består i all hovedsak av tak over hodet, og hjelp til praktiske gjøremål”, skriver han.

Taiman Agid Fatah kom til Norge fra Irak sammen med familien i 2001. Da var han 14 år gammel. Faren forlot Kurdistan-Irak to år i forveien og søkte da om familiegjenforening. Fire år senere, i 2005, fikk familien oppholdstillatelse i Norge. Han hadde fylt 18 år like før vedtaket, og ble demed vurdert individuelt – ikke som en del av familien. Derfor fikk han avslag. 

Støtter asylbarn
Bakken er en av initiativtagerne til rettighetsorganisasjonen SoHo – Se oss Hør oss. Han har jobbet mange år med asylsøkerbarn, og fungerer nå som kontaktperson for Taiman og familien.

Ifølge advokaten Asgeir Thomassen går Taiman-saken for Oslo Tingrett.

“Taiman har saksøkt staten og ønsker at vedtaket mot han blir ugyldiggjort, slik at han kan komme tilbake”.

– Jeg ønsker å få et personnummer og starte livet mitt i Norge slik søsknene mine har gjort, uttrykte Taiman overfor Utrop da journalsiten besøkte ham tre dager før han ble utsendt.

– Taiman krever at UNE rettslig overprøver vedtaket. Det innebærer at staten går gjennom grunnlaget, det som står i sakspapirene, og finner ut av om vedtaket skal ugyldiggjøres eller ikke – om UNE har gjort en feil i beslutningen om å sende ut Taiman.

Saken var hos Oslo Tingrett den 13. februar, opplyser Oslo Tingrett.

– Det siste som har hendt, er at jeg har fått et skriv der jeg har blitt bedt om å finne to tidspunkter innenfor seks måneder, for når saken skal opp for retten, sier Thomassen.

Thomassen jobber nå med å finne ut av om Taiman kan komme til Norge for å vitne for retten. Hvis Taiman kan komme, blir det neste skrittet til adokaten å finne ut av når. Og dersom Taiman ikke kan komme, må partene finne tekniske alternativer.

– Da må han vitne ved for eksempel bruk av Skype. Men jeg må prøve å få ham hit til rettssaken. Det ville vært det beste, sier han.

Får ikke bedre helse

“Bildet viser Taiman etter de norske polititjenestemennene overleverte ham til irakisk politi på flyplassen i Baghdad”, melder Rudi Bakken, Taimans støttekontakt i Norge.
Foto : Støttegruppe for Taiman Agid Fatah
Taiman mangler nettverk og har et sterkt behov for økonomisk støtte, bekrefter Taimans lillebror Agid. Støttegruppen på FB åpnet en innsamlingskonto. 20.000 kroner har kommet inn og pengene er kun til bruk for Taiman, “slik at han kan betale for tak over hodet”, melder Bakken. Han forteller at innsamlingskontoen vil være åpen så lenge Taiman har behov for økonomisk hjelp mens han er ute av Norge.