Krigsdeltagere fra Syria skaper bekymring

To ødelagte tank foran en moské i Azaz i Syria. Minst 30-40 personer har reist fra Norge for å kjempe i Syria
Foto:Christiaan Triebert
Generalsekretær for LIM (Likestilling. Integrering. Mangfold) sier at returnerte jihadister fra Syria må følges opp og reintegreres i det norske samfunnet.
0Shares

Kosovo-albaneren synes det har vært for lite engasjement fra den norske befolkning.

– På 90-tallet var det mye mer mediafokus og engasjement rundt krigene i det tidligere Jugoslavia, der jeg flyktet fra, og det er trist at det ikke blir satt nok fokus på krigen i Syria.

– Både myndigheter og forskere uttrykker bekymring for at de som returnerer kan utgjøre en fare for landet. Krigsdeltagerne kan være målbærere av en ekstrem ideologi, og kan også ha fått kamptrening og nettverk i løpet av sitt opphold i Syria. Erfaring fra andre konfliktområder tilsier at en del av de returnerte jihadistene kan være farlige for hjemlandet sitt, spesielt hvis gruppene de tilhører har en anti-vestlig holdning og strategi, sier han til utrop.no.

LIMs generalsekretær, Sylo Taraku, ser bekymringsfullt på utviklingen.
Foto : Privat

Rundt 40 jihadister
I fjor innkalte politiet i Oslo om lag 30 unge gutter og jenter til såkalte bekymringssamtaler for å unngå at de ble radikale islamister. Ifølge VGs opplysninger, var samtlige av disse personene i alderen 15 til 25 år. Brorparten hadde muslimsk bakgrunn, mens et lite antall var etniske nordmenn som hadde konvertert til islam.

Også Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har oversikt over rundt 40 norske jihadister i Syria. Nøyaktig hvor mange som har reist, og hvor mange som har returnert, kan de ikke si med sikkerhet.

– Vi er kjent med enkelte personer som har returnert fra Syria. I tillegg regner vi med at det er andre personer som vi ikke med sikkerhet kan stadfeste, sier analysesjef i PST, Jon Fitje Hoffmann, til NRK.

Alt under kontroll
Taraku mener likevel at det er viktig med god oppfølging av de som kommer hjem fra Syria.

– Pågripelsen av norsk-pakistaneren ved ankomst på Gardermoen for drøyt en uke siden vitner om at PST følger godt med. Å høre om dette er betryggende, men også en tankevekker om at at de som kommer hjem trenger et solid støtteapparat. I noen tilfeller kan det være grunnlag for pågripelse og straffeforfølgelse. Andre ganger bør de gjennomgå tiltak for reintegrering og rehabilitering slik at de kommer seg vekk fra ekstremistmiljøer. Og i dette arbeidet bør flere aktører bidra, sier Taraku.