Økt arbeidsledighet blant innvandrerbefolkningen

Fra utdanning til NAV: en ny arbeidsmarkedsundersøkelse utført av Proffice viser at bedriftsledere er lite intersserte i innvandrere som har interesse av å gjøre karriere. Ifølge statistikken oppgir bare tre prosent arbeidstagere å ha en leder med innvandrebakgrunn
Foto: Asker kommune
Arbeidsledighet blant innvandrerbefolkning bosatt i Norge har økt med 0,5 prosent. Det kommer frem i nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tallet baserer seg på en sammenlikning av november i 2012 og samme periode i 2013.
0Shares

Registrert arbeidsledighet blant bosatte innvandrere i Norge gikk opp fra 6,0 prosent i november 2012 til 6,5 prosent i november 2013. Økningen er på 0,5 prosent og tilsvarer 3 760 innvandrere. Det kommer frem i fersk statistikk fra SSB (Statistisk Sentralbyrå).

Ifølge statistikken er den største arbeidsledigheten fra beboere i Østfold. Innvandrergruppen som hadde den største oppgang i prosentandel av de registrerte arbeidsledige har bakgrunn fra EU-landene i Øst-Europa.

Høyere blant menn
Videre avslører rapporten høyere arbeidsledighetsøkning blant menn enn blant kvinner. Økningen for menn er 0,6 prosent, men den for kvinner er 0,4 prosent.

I øvrig befolkning er arbeidsledigheten 0,2 prosent for menn og 0,1 prosent for kvinner. For denne gruppen er ledigheten økt fra 1,7 til 1,9 prosent den samme perioden.

Høyere fra visse områder
Fremdeles er det høyere arbeidsledighet blant innvandrere fra afrikanske land. Arbeidsledigheten blant gruppen er registrert 12,9 prosent.

Innvandrere fra Øst-Europa og Latin-Amerika har det laveste registrerte prosentantallet på arbeidsledighet blant innvandrerbefolkningen i Norge. 7,8 prosent er det blant norske beboere med bakgrunn fra Asia.