Ålesund, Sunndal og Molde er integreringsvinnere

Blant Norges beste integreringskommuner: Ålesund er på topp når det gjelder antall og kvalitet i introduksjonsprogrammet
Foto: Flickr.com
Kommunene har resultater helt i landstoppen når det gjelder å få flyktninger ut i arbeid eller utdanning, viser tall for 2013 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

I fjor gikk hele 89 prosent av flyktningene direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program i Ålesund. Antallet var 88 prosent for Sunndal og 72 prosent for Molde, mens landsgjennomsnittet er på 47 prosent, melder NRK.

I en pressemelding fra IMDi, går det frem at både Ålesund og Molde har fokus på å kvalifisere til lokalt arbeidskraftbehov, og sørger for at alle flyktninger får individuelt tilpasset kvalifisering.

– Et viktig kjennetegn ved alle tre kommunene er at de over år kan vise til gode resultater. Det forteller oss at de jobber strukturert og målrettet, sier Marit Elin Eide, regiondirektør i IMDi Midt-Norge i en pressemelding.

Stor variasjon
Tallene viser at det er store variasjoner i kommunenes resultater på landsbasis. Rundt en tredjedel har stor suksess med sine introduksjonsprogrammer, med resultater som er høyere enn regjeringens målsetting på 55 prosent.

Blant kommunene med færre enn fem deltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2013 var Lillehammer, Skånland og Hareid (med henholdsvis gjennomføringsrate på 92, 88 og 71 prosent) som hadde best resultat.