En forsterket innsats mot ekstremisme

Vendepunkt: Etter 11. september fikk vår spaltist en ny og mer akutt opplevelse av det å være muslim.
Foto:Flickr/Creative Commons
Ulike aktører mener innsatsen mot ekstremisme må forsterkes og at terrorforskningen må være bredest mulig og ha mest mulig fokus på å gi folk en vei ut av uføret. Det er noen av reaksjonene etter at PST la fram sin årlige, åpne trusselvurdering. 
0Shares

Aldri før har så mange personer reist ut fra Norge for å kjempe med militante islamistiske grupper som nå. PST frykter de vil vende hjem igjen med økt våpenkunnskap, kamptrening og lavere terskel for å bruke vold.

Under tirsdagens pressekonferanse understreket PST-sjef Benedicte Bjørnland at trusselen fra ekstreme islamistiske miljøer i Norge bare har økt, og etterlyser et taktskifte for å bekjempe framtidas ekstremister.

– Når vi ikke klarer å fange opp disse personene ute i kommunene, på skolene eller arbeidsplassen før de blir radikalisert, så har vi mislykkes som samfunn, sier PST-sjefen til NRK.

– Vi har ikke klart å forebygge
Justisminister Anders Anundsen (Frp) lover at regjeringa skal høre PSTs bønner. Han sier en av de nye hovedutfordringene er at rekruttering til ekstreme miljøer nå skjer innenfor landets grenser.

 
Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

– Vi arbeider nå med en ny handlingsplan mot voldelig ekstremisme og radikalisering. Det skal tas viktige grep. Vi vet for lite om disse tingene egentlig og arbeider hardt, sier Anundsen.

Økende problem
LIM-nettverket (Likestilling, integrering og mangfold) viser til at trusselen er økende fordi stadig flere jihadister returnerer fra Midtøsten.

– Vi i LIM håper at de får adekvat oppfølging, først og fremst med sikte på rehabilitering og reintegrering i samfunnet, skriver generalsekretær Sylo Taraku på nettverkets hjemmeside. 

Forfatter og frilansskribent John Færseth deler ikke Bjørnlands oppfatning om samfunnssvikt.

John Færseth
Foto : Torunn Grymer

– Vårt samfunn er nemlig gjennomsiktig. Ekstremistene som subber rundt i gatene er synlige. Man kan hente dem inn og ta en alvorsprat når de går over streken, man kan ta tak i ungdom som er i ferd med å skli ut. Man kan gi tilbud til dem som vil ha en vei ut av ekstremismen. Nei, vi har ikke sviktet som samfunn. Vårt samfunn har reist seg og slått tilbake, med de midlene et demokrati har. Hadde vi kjempet med andre midler enn disse ville vi ha sviktet, sviktet oss selv, skriver Færseth på vepsen.org.

Ingen må undervurderes
Leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, skriver i en pressemelding at det er nødvendig å følge med på terrortrusselen fra islamistisk hold, men at trusselen fra høyreesktremismen må heller ikke undervurderes.

– Vi må huske at det er av det ekstreme høyre at vi faktisk har blitt angrepet. Trusselen er ikke lenger hypotetisk. Å undervurdere trusselen fra det ekstreme høyre er en feil vi simpelthen ikke har lov til å gjenta, uttaler Berglund Steen.

God trusselberskrivelse
Senteret opplever at PST generelt gir en god beskrivelse av det komplekse høyreekstreme trusselbildet.

– Her er det essensielt å avsette tilstrekkelige ressurser til å håndtere denne trusselen. Dette handler ikke minst om løpende monitorering og analyse av det høyreekstreme hatet som florerer på nett, skriver han videre.

Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter oppfordrer til dugnad mot fordommer.
Foto : Youtube screenshot

– Vi har høy tillit til at PST har satt av godt med ressurser til å motvirke trusselen fra islamistisk hold. PST må betrygge samfunnet om at man også har tilstrekkelig operativt fokus på den høyreekstreme trusselen etter 22. juli, avslutter Steen.