Få vet om støtte til hjemreise

Du kan få pengestøtte både til flybillett og frakt av personlige eiendeler dersom du er flyktning med oppholdstillatelse og velger å vende tilbake til hjemlandet
Foto:Bill Abbott
Asylsøkere og flyktninger kan få støtte fra norske myndigheter til å bosette seg i hjemlandet. Men ordningen er både lite kjent og lite brukt.
0Shares

Ordningen gjelder asylsøkere og flyktninger som har fått opphold i Norge. Dersom de senere ønsker å flytte tilbake til hjemlandet, kan de få pengestøtte til det. 

Ordningen er imidlertid både lite kjent og lite brukt. Det forskning.no som skriver om de nye funnene fra en viser en nylig utgitt rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

– Støttenivået har ikke vært endret siden 1996, påpeker forsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning. I tillegg har det vært lite informasjon om ordningen.

Studien viser at bare 20 til 40 personer i året har benyttet ordningen siden 2008. De største gruppene har vært irakiske barnefamilier og eldre bosniere. Det har vært lite misbruk av ordningen de siste tolv årene. Informanter i Utlendingsdirektoratet og Justisdepartementet betegnet tilbakevending som en «sovende» ordning, ifølge forfatterne av rapporten.

De største gruppene som har flyttet hjem med støtte har vært irakiske barnefamilier og eldre bosniere.

FAKTA: 

Alle personer som har fått innvilget beskyttelse (asyl) eller opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, kan søke om støtte til tilbakevending. Personer som i dag er norske statsborgere, vil normalt ikke få støtte til tilbakevending.

Personen får et kontantbeløp på 10 000 kroner. Hun/han får også 5 000 kroner til frakt av personlige eiendeler.

En permanent oppholdstillatelse gir mulighet til å reise tilbake til Norge innen to år fra utreisetidspunktet.

KILDE: UDI