Schjenken vant over Dagbladet

 
Foto: Skjermdump/nrk.no
Høyesterett forkaster avisens anke i Schjenken-saken, melder Nettavisen.

Erik Schjenken (bildet) saksøkte Dagbladet for injurier etter oppslag i forbindelse med den såkalte Ali Farah-saken i 2007. Nå er avisen dømt til å betale oppreisning til Schjenken med 200.000 kroner.

Etter å ha blitt dømt i både tingretten og lagmannsretten, valgte avisen å anke til Høyesterett, men heller ikke her har Dagbladet gitt medhold.

Krever unnskyldning
Jeg er glad for at vi vant igjen, skriver Schjenken i en e-post til Nettavisen.

Utover dette ønsker ikke han å kommentere saken. Schjenkens advokat mener også at Dagbladet nå bør komme med en unnskyldning.

– Avisen har igjennom en massiv rasismeuthenging ledet Schjenken til selvmordets rand, sier Carl Bore til Nettavisen.

Handler om vernet av ytringsfriheten
Saken gjaldt krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven for ærekrenkende utsagn. Grunnlaget var en rekke artikler, kommentarer og ledere trykket i Dagbladet fra 7. august 2007 og de påfølgende ukene. Spørsmålet var om avisens ulike beskyldninger om uforsvarlig pasientbehandling og beskyldningene om at ambulansepersonellets handlemåte var rasistisk motivert, var vernet av ytringsfriheten.

– Først og fremst så må vi bare ta til etterretning av Høyesterett bekrefter lagmannrettens dom. Det beklager jeg. Jeg mener helt oppriktig at dette gjør det vanskelig å ha en åpen debatt om hverdagsrasisme i Norge, sier John Arne Markussen, sjefredaktør i Dagbladet, til Nettavisen.

 Avisen har ikke tatt stilling til om de vil anke saken til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.