Kristelig Folkeparti:

– “Engangsordningen” må utvides

Engangsordningen går ut på at eldre, ureturnerbare asylsøkere kan få oppholdstillatelse dersom de har bodd over 16 år i Norge og har en samlet alders- og oppholdstid på minst 65 år.
foto: Ragingwire
Kristelig Folkeparti vil gi flere eldre, ureturnerbare opphold i Norge. Arbeiderpartiet avviser en oppmykning av reglene.
21Shares

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier i et intervju med Vårt Land at personer som har vært lenge i landet, men som ikke oppfyller kravene til den såkalte engangsløsningen for opphold, må få et bedre liv. I dag er livene deres satt på vent med få eller ingen rettigheter. Slik kan vi ikke ha det mener Ropstad. 

“Engangsløsningen”

“Engangsløsningen” er en ordning kjempet frem av KrF der eldre, ureturnerbare asylsøkere kan få opphold dersom de har bodd over 16 år i Norge og har en samlet alders- og oppholdstid på minst 65 år.

1. juni i år kunne menn og kvinner i målgruppen for ordningen kontakte UNE. Siste frist for å melde seg er 1. desember.

Ifølge Vårt Land har 53 personer i målgruppen for amnesti meldt seg hos Utlendingsnemnda.  Kjell Inge Ropstad sier seg godt fornøyd med amnestiet som blir håndtert av UNE.

– Men når den jobben er gjort, må engangsløsningen utvides, sier han. – Vi må også nå dem som har bodd her i 10, 15 og 20 år.

Skeptisk til generelle amnestier

Masud Gharahkhani , APs innvandrerpolitiske talsmann,  skriver i en sms til Vårt Land at partiet hans er «skeptiske til generelle amnestier fordi det undergraver returarbeidet, og dermed også asylinstituttet». Gharahkhani håper at amnestiet kan «bidra til å løse sakene som reelt sett har vært uløselige, for personer som ikke selv er skyld i at de ikke kan returneres».

Han minner om at «de aller fleste som oppholder seg i Norge ulovlig faktisk kan returnere, dersom de selv samarbeider om utreisen» – og at «hvis vi skal kunne gi beskyttelse og opphold til de som trenger det, er vi også helt avhengige av at de som får avslag returnerer.»

Hva med hun på 70 og 15 år i Norge?

Lene Høigård, styreleder i organisasjonen Rettferdighet i asylpolitikken (RIA), sier til Vårt Land at hun er glad for ordningen, men at RIA vet om flere som vil falle utenfor denne.

– For eksempel hun er som er 70 år, men bare har bodd 15 år i Norge.

Andre kan i følge Høigård vært i Norge i over 20 år, men ikke være gamle nok til å innfri 64-kravet.