Krever at regjeringen holder ord

Ny regjering, nye muligheter? For "Sara" og andre asylbarn med fastlåst situasjon kan Venstres og Krfs fremmelse av amnesti for de med lang tid i Norge være en ny kime til håp i en ellers tung tilværelse.
Foto: Tine Poppe
Norske myndigheter bryter med barnekonvensjonen mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og kommer med flere anbefalinger til endringer i behandlingen av enslige mindreårige asylssøkere.  
0Shares

Organisasjonen lanserte tirsdag en rapport om enslige mindreårige asylssøkere. I rapporten kom NOAS med en rekke anbefalinger til norske myndigheter; kartlegging av sårbarhet og spesielle behov, aldersvurdering, midlertidige tillatelser til enslige mindreårige mellom 16 og 18 år, og barns rett til å bli hørt.

– Bakgrunnen for notatet er at vi har sett asylavtalen som har kommet på bordet nå, og de enslige mindreårige er totalt glemt. Det eneste som er i den avtalen går på at vi skal beholde omsorgsituasjonen slik den er i dag, sier Camilla Risan, en av de som står bak rapporten til journalen.hioa.no.

Bryter med barnekonvensjonen
Risan mener at Utlendingsnemnda (UNE) bryter med barnekonvensjonens artikkel 12: “Et barns rett til å bli hørt, ved at de ikke tillateter enslige mindreårige å selv forklare seg foran utlendingsnemda i klagebehandlingen”.

Kollega Mona Reigstad Dabour forklarte dette nærmere.

– Enslige mindreårige asylsøkerne høres direkte i behandlingsprosessen i UDI, og derfor mener UNE at det ikke er nødvendig at de skal ha en mulighet for å snakke i UNEs klageomgang.

Villeder opinionen
Tiltaket om midlertidig oppholdstillatelse for enslige asylsøkere fra 16 til 18 år ble innført i 2009 som konsekvens av regjeringens bekymring over det økende antallet enslige mindreårige asylsøkere på flukt. Dokumentarfilmskaper Margareth Olin har vært svært engasjert i behandlingen av disse, og filmen hennes “De andre” tar for seg nettopp dette temaet.

Olin problematiserer at antallet ankomster av enslige, mindreårige asylsøkere har gått ned i Norge, men det totale ankomsttallet i Europa har gått opp.

– Norge villeder opponionen ved at de forteller historien rundt dette på den måten de gjør. Det eneste Norge oppnår med dette er at vi sparer penger – fordi det kommer færre sier hun til journalen.hioa.no.