Bruk stemmeretten din!

Zubeida Haji Hassan snakker med forbipasserende kvinner om hvorfor stortingsvalget i høst er viktig.
Foto: Anne Brit Sande
Jeg har aldri stemt ved et valg. Først må jeg ha tillitt til politikerne, forteller en kvinne. Hun kommer fra et land der det politiske systemet har vært preget av uro og korrupsjon.

Hun er ikke alene. Her er også en dame som forteller at hun har bodd 25 år i Norge, uten å bruke stemmeretten sin. Vi er med ansatte og frivillige fra MIRA-senteret på informasjonsstand på Mortensrud. Inne på senteret har de fått et område ved inngangen. På bordet ligger informasjonsbrosjyrer, t-skjorter, antibac og munnbind, som gis til forbipasserende. Men formålet med standen er å snakke med minoritetskvinner om det å bruke stemmeretten sin ved stortingsvalget 13. september.

Minoriteter er underrepresentert

Bakgrunnen for MIRA-senterets kampanje «Din stemme teller» er at minoriteter er
underrepresenterte i politikken og at valgdeltakelsen blant minoriteter er lavere enn i resten av befolkningen.

«Valgdeltakelsen er lavere blant innvandrere sammenliknet med norske borgere uten
innvandrerbakgrunn. Dette har vi sett i valg etter valg siden SSB begynte å måle dette. I de to siste stortingsvalgene lå valgdeltakelsen på 80 prosent for norske borgere uten innvandrerbakgrunn, mens den var rundt 55 prosent blant innvandrerne» (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

MIRA-senteret har hatt kampanjer i forkant av valgene i flere år, forteller prosjektleder Khansa Ali. Hun har jobbet ved senteret i 12 år.

– MIRA-senteret er opptatt av kvinners rettigheter og ønsker at alle skal delta i demokratiet. Det er årsaken til alt vi gjør og at vi oppfordrer kvinner til å stemme ved valg. Vi inviterer også politikere til debattmøter, ser Ali.

Hun forteller at de etter hvert fikk høre om en del kvinner som ikke stemte, fordi de ikke visste helt hvordan de skulle stemme, hva de ulike politiske partiene står for, og hvordan det parlamentariske systemet i Norge er bygd opp. Og mange tenkte at min stemme teller ikke.

– Derfor har vi jobbet med dette i veldig mange år, for å få opp bevisstheten rundt demokrati og valgdeltakelse, og forklare dem at hver stemme teller.

Flere utfordringer

Det er ikke folksomt på senteret denne dagen, men Zubeida Haji Hassan, som er prosjektkoordinator, tar raskt kontakt med kvinner som passerer. Noen haster videre, andre stopper opp og slår av en prat. Hassan forteller om kampanjen, om stortingsvalget og litt om hvorfor det er viktig å delta i valget. Hun har jobbet i prosjektet på MIRA-senteret siden april i år.

– Dette arbeidet er viktig fordi minoritetskvinner skal skjønne at de har en plass i det norske
samfunnet og innse at de har en påvirkningskraft. For det er mange som føler seg utenfor, eller at de ikke føler seg representert eller kjenner seg igjen i det som blir sagt. Men vi vil vise dem at politikk handler ikke bare om skattesystem og ting de ikke relaterer seg til, men at det er avgjørelser som påvirker deres liv også. Hvis det er vanskeligheter og ting de ikke er fornøyde med, så er det å stemme en måte å være med å forme samfunnet slik man ønsker det skal være.

– Hva sier kvinnene er grunner til at de ikke stemmer?

– Mange føler at politikere ikke holder løftene sine. Noen synes at de politiske partiene er så like at det er vanskelig å skille mellom dem. For andre er språket en grunn. Det er jo også slik at etniske nordmenn synes det politiske språket kan være vanskelig, så da kan vi jo tenke oss hvordan det er for dem som ikke har bodd her lenge, sier Hassan.

En av kvinnene vi møter, har bodd i Norge i seks år. Hun forteller at hun aldri har stemt ved et valg i hjemlandet sitt.

– Jeg har ikke sett noen grunn til å stemme, sier hun som presenterer seg som Queen og ikke vil avbildes. Hvis jeg hadde flere grunner til å stemme og for det rette partiet, ville jeg stemt. Jeg trenger ikke mer informasjon, men jeg trenger å se at politikken virker. Det må være noen man tror på og stoler på. Hun legger til at hun har et godt inntrykk av Norge. Hun er mest opptatt av utdanning og helse.

Temaer som angår

Khansa Ali peker også på at det har blitt vanskeligere for minoritetskvinner å oppnå de rettighetene som gjør at de kan få stemmerett. Det dreier seg om mulighetene til å få permanent oppholdstillatelse og å få statsborgerskap. Hun mener hindringene kan påvirke motivasjonen for politisk engasjement, også på sikt.

– Norge er et flerkulturelt samfunn og har vært det i mange år nå. Så det er viktig at alle stemmer skal bli hørt, og at alle blir oppfordret til å bruke stemmeretten sin.

– Synes du at minoritetskvinner blir i for liten grad oppfordret?

– Mange sier at de blir snakket om, men ikke til, og ikke med. Jeg tenker at det å endre måten man snakker om minoriteter og spesielt minoritetskvinner på, kan også være en oppfordring til å delta mer aktivt.

– I kampanjen har vi også satt fokus på temaer som kvinnene er opptatt av, som barn og unges oppvekstsvilkår, gode skoler, barnehager, at man har en jobb å gå til, at helsevesenet fungerer. Å bryte ned til områder som blir påvirket av politisk styring, gjør politikken mer forståelig. Da skjønner mange at også min stemme er viktig, både i lokalpolitikken og nasjonalt. De ser at man må engasjere seg for å få det samfunnet man ønsker, sier Khansa Ali.

Når man snakker med, slik kvinnene fra MIRA-senteret gjør, får man informasjon om hva som er viktig for minoritetskvinner.

– Kvinner ønsker blant annet å komme inn i arbeidsmarkedet. De er også opptatt av at helsevesenet tar deres helseutfordringer på alvor.

Kvinnenettverk

MIRA ressurssenter er en møteplass for kvinner, der det foregår en rekke aktiviteter. Houria Hajji har vært med i 18 år, som frivillig og veileder i 15 av årene. Hun forteller at MIRA-senteret styrker henne og andre kvinner, til å delta i samfunnet, finne jobb eller praksis, og i forhold til barna. Hun liker å delta på stand og har vært med i kampanjen i fire år. Hun stemmer ved alle valg, for å bli hørt og for å fremme sine rettigheter.

På grunn av korona-pandemien har MIRA-senteret ikke kunnet ha så mange fysiske møter som tidligere år. Men de har arrangert digitale dialogmøter med unge politikere, og de har en podkast-serie, digitale workshops og webinarer. Fremover blir det også flere stands, hver uke, ute på sentre og torg i Oslo, der politikere og folk møtes, informerer Khansa Ali.

– Er du optimistisk til deltakelsen foran kommende valg?

– Jeg håper det er mange som ser viktigheten av å stemme ved valg, og spesielt i år. Etter en pandemi hvor mange har mistet jobben, og hatt et veldig vanskelig år, tenker jeg at det er enda viktigere enn før at man bruker stemmeretten sin. Så ja, jeg er optimist og håper, men samtidig tenker jeg at det at samfunnet har vært nedstengt så lenge nå, kan gjøre det litt vanskelig å få tilbake optimismen. Derfor prøver vi å nå så mange som mulig, nå når byen har åpnet og vi kan møtes fysisk.