30 tiltak for å trygge barn mot overgrep i ny nasjonal strategi

Familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) hevder barn og unge skal være trygge på nett.
For å trygge barns digitale oppvekst, presenterte regjeringen en nasjonal strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn søndag.

Strategien inneholder 30 tiltak, som blant annet skal sørge for å gi barn og foreldre oppdatert og tilgjengelig informasjon, sørge for samarbeid med private internettselskaper og frivillige organisasjoner, sørge for mer kunnskap, og styrke innsatsen mot overgrep.

Åtte statsråder har underskrevet strategien, og oppfølging av tiltakene er fordelt på departementene.

– Barn og unge skal være trygge på nett. Vi voksne har et stort ansvar og må engasjere oss i barns digitale hverdag. Vi må ha kunnskap om hvordan vi kan bidra til å forebygge at barn blir utsatt for vold og overgrep på nett. Barn har rett til å bli involvert og være med å utforme tiltak, sier barne- og F i en pressemelding.