Ny mangfoldsstrategi i reklamebransjen

– Synliggjøringer utad i media er viktig for å øke interessen blant flerkulturelle for å jobbe i bransjen.
Foto: Kreativt Forum
– Den famøse sleivbemerkningen fra Hans Geelmuyden fikk reklame- og kommunikasjonsbransjen til å våkne, sier Benedikte Løvdal, daglig leder i Kreativt Forum.
75Shares

«Ja, når vi søker etter folk er det ikke noe drawback å hete Ahmed, men du må kunne norsk.

Det er en del med etnisk bakgrunn som ikke er gode nok i norsk, og vi lever i en skriftlig kultur. Kebabnorsk er ikke godt nok i GK», uttalte tidligere toppsjef Hans Geelmuyden til Kampanje i fjor sommer. Anledningen var en artikkelserie bladet hadde om mangfold i kommunikasjonsbransjen.

– Fikk fart på oss!

Stormen som fulgte etter hans generalisering av språkferdighetene til personer med minoritetsbakgrunn, utløste et engasjement for mangfold i kommunikasjons- og reklamebransjen.

– Man kan vel si at det var veldig på overtid, sier Benedikte Løvdal, daglig leder i Kreativt Forum.

– Sånn sett kan man vel si at det var bra han kom med dette utspillet – det fikk jo fart på oss!

Mangfoldsstrategi

Høsten 2020 gikk en arbeidsgruppe representert ved Grafill, Kreativt Forum, ANFO Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen og Kommunikasjonsforeningen i gang med å legge strategier for mer mangfold i bransjen. Gruppen har jobbet med mangfoldsstrategi, mangfoldskompetanse, rekruttering innad i bransjen og til utdanning samt representasjon og rollemodeller.

Arbeidet resulterte i anbefalinger og konkrete verktøy som nå er klare til å publiseres så snart de finner en dato alle kan delta. Tiltakene som lanseres vil i første omgang primært rette seg mot etnisk mangfold, og vil være på bransje-, virksomhets- og individnivå.

Uten å kunne vise til noen tall, tror Løvdal det har vært en økende bevissthet rundt bruk av flerkulturelle i reklamen det siste året.

Økende bevissthet siste året

– Vi ønsker et større mangfold både innad i bransjen og utad mot publikum, sier Løvdal.

– Synliggjøringer utad i media er viktig for å øke interessen blant flerkulturelle for å jobbe i bransjen. Det er ikke tvil om at vi er langt på overtid med å satse på mangfold.

– Og med mangfold menes etnisk opphav, seksuell legning, kjønnsidentitet, religiøs tilknytning, funksjonsevne, alder med mer, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Heller ikke hennes forening har konkrete tall å vise til når det gjelder mer mangfold. Manus har imidlertid inntrykk av at det er en økt bevissthet om mangfold generelt i reklame- og kommunikasjonsbransjen, både internt i virksomhetene og i utforming av kampanjer, på nettsider og i informasjonsmateriell.

– Vi merker et økt fokus på mangfold fra reklamebyråene og fra kundene når vi lager film, sier produsent Hugo Hagemann Føsker i Fantefilm.

Etter Geelmuydens uttalelser har både LO og Ikea avsluttet samarbeidene med kommunikasjonsbyrået. Flere av kundene har også tatt avstand fra uttalelsene og han er ikke lenger toppsjef i Geelmuyden Kiese AS.