FN ber om stans i tvangsreturer til Afghanistan

FN ber land slutte å tvangsreturnere personer til Afghanistan etter at Taliban har tatt over makten i landet.

– I lys av den raske forverringen av sikkerhets- og menneskerettssituasjonen i store deler av Afghanistan og den humanitære krisen, ber UNHCR om stans i tvangsretur av afghanske borgere som man tidligere har fastslått ikke trenger beskyttelse, sier talskvinne Shabia Mantoo hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Genève.

Hun setter pris på at en rekke europeiske land allerede har stanset tvangsreturene og håper flere land følger etter. Norge sluttet å tvangsreturnere afghanere i juli.

Titusener har den siste tiden forsøkt å komme seg ut av Afghanistan fordi de frykter et strengt islamistisk styre eller represalier fra Taliban. Etter mandagens kaos ved flyplassen utenfor Kabul ble evakueringen med fly gjenopptatt tirsdag.

Siden nyttår er over 550.000 afghanere internt fordrevet som følge av konflikten i landet, opplyser Mantoo.