– Helseradio må bli et fast tilbud

Starter igjen til høsten med helseradio for minoriteter: Anders Huuse Kartzow fra OUS håper på lang sikt at satsingen skal kunne bli fast.
Foto: Oslo universitetssykehus/Ram Gupta
Til høsten planlegger Seksjon for likeverdig helsetjeneste i Oslo en ny runde med flerspråklig helseradio. Målet er på sikt å gjøre dette til et fast innslag.
0Shares

Målet er å ha faste sendinger fra og med september til og med mars neste år.

– Vi har senderinger én gang i måneden, på arabisk, urdu og somali. Vi skal lage 21 sendinger totalt, sier Anders Huuse Kartzow, rådgiver i Seksjon for likeverdig helsetjeneste, 

Seksjonen ønsker at helseradioen på ulike minoritetsspråk skal bli et fast tilbud. 

Nytt denne gangen er at OUS og seksjonen samarbeider med Helseetaten i Oslo kommune gjennom Ressurssenter for migrasjonshelse om å nå ut med radiosendingene.

– Helseradio på urdu, somali og arabisk er viktig forebyggende helsearbeid for deler av Oslos minoritetsspråklige befolkning som enten ikke behersker norsk, eller er analfabeter. Gjennom samarbeidet håper vi at Oslo kommune ser hvor viktig denne formen for helseopplysning er og dermed på lengre sikt kan fotsette tilbudet.

Vil snakke om khat-bruk
– Blir det noen endringer når det gjelder målgruppe eller programformen?

– Selv om noen av programmene vil ha ulike vinklinger, som for eksempel på hjerte-karsykdommer, diabetes og overvekt, vil råd og veiledninger om sykdomsforebygging ofte være mye av det samme. Vi tror også det kan være viktig å fokusere på psykiske helseproblemer, siden mange kan slite med dette og ikke får hjelp, men også fordi det kan være mye skam og tabu knyttet til psykisk sykdom. Et annet aktuelt tema kan være rus og rusmidler, for eksempel bruk av khat i deler av det norsk-somaliske miljøet. Formen vil også nok være nokså lik, men vi ser også på muligheten for å kunne ta med oss studiogjester med relevant sykdomserfaring, og som dermed kan dele sine tanker.

Fokuserer på de største innvandrergruppene
– Hvorfor er dere spesielt ute etter helsepersonell som snakker urdu, somali og arabisk? 

– Fordi Pak Radio Voice of Oslo (som gjennomfører programmene) har redaksjoner på disse tre språk og erfaring med å sende helseradio. Urdu-, arabisk- og somalitalende i Oslo utgjør til sammen en stor gruppe, og vi mener at det fortsatt vil være behov for å gjøre en innsats hos disse. Hvis dette blir et fast opplegg, vil det være aktuelt å se på andre språkgrupper. Vi vet at det finnes helseprogram på tamil og en eritreisk sending på Pak Voice of Oslo som kan være aktuelle. Vi vil finne ut mer om det i løpet av planleggingsfasen til sommeren.

For å få til det faste tilbudet de ønsker seg, er de imidlertid avhengige av ekstern finansiering.

– For denne gang har vi fått nei på søknad om tilskudd fra ulikt hold, blant annet fra Enhet for Mangfold og integrerings (EMI) integreringsmidler, lokalkringkastingstilskudd fra Medietilsynet og Helsetilsynet. Oslo universitetssykehus vil derfor dekke kostnadene av radioproduksjonen frem til mars 2015. Vi ser også etter muligheten for å sikre oss andre finansieringskilder, opplyser Kartzow.

FAKTA OM INNVANDRERES HELSE:

  • En lavere andel blant innvandrerne vurderer helsen sin som god eller meget god.
  • En større andel betrakter helseproblemene som alvorlige.
  • Innvandrere rapporterer mer psykiske problemer enn befolkningen som helhet.
  • Innvandrere har en høyere forekomst av hjerte-karsykdommer, diabetes type 2, enkelte kreftformer og høyt blodtrykk enn befolkningen som helhet 

Kilder: SSB, forskning.no