Det offisielle Norge gratulerer Utrop med 10-årsdagen

Utrop fyller 10 år!

Inkluderingsminister Solveig Horne mener Utrop våger å skape debatt.
I forbindelse med Utrops 10-årsjubileum har avisen fått gratulasjoner fra statsministeren, justisministeren, kulturministeren, barne-og likestillingministeren, ordføreren i Oslo, stortingspresidenten og partilederen i KrF. 
0Shares

Viktige stemmer blir hørt

Statsminister Erna Solberg gratulerer Utrop.
Foto : Christian Fredrik Wesenberg

Kjære alle venner av Utrop. Jeg er glad for at avisen Utrop er blitt til den stemmen vi håpet at den skulle bli da avisen ble etablert og kommunaldepartementet under min ledelse ga støtte.

Utrop bidrar til at mange viktige stemmer blir hørt, og at sentrale saker om det flerkulturelle Norge settes på dagsordenen. Utrop er en viktig bidragsyter til det mangfoldige Norge, som vi setter stor pris på. Vi trenger Utrop som kritisk bidragsyter også fremover. Jeg er glad for at Utrop i sin journalistikk løfter frem viktige saker og samfunnskritiske spørsmål. Takk for at Utrop gir rom for nye stemmer og at dere våger å ta krevende og samfunnsnyttige debatter.

Det er avgjørende at samfunnsdebatten gir et ekstra stort rom for dem som er underrepresentert. – Fabian Stang, ordfører i Oslo

Gratulerer med 10 års jubileet!
Hilsen statsminister Erna Solberg

Viktige fellsverdier løftet fram

BLD minister Solveig Horne mener Utrop løfter fram felles verdier.
Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Gratulerer til Utrop og 10-årsjubileumet! Utrop har bidratt til flere og nye stemmer i samfunnsdebatten. Med Utrop er viktige spørsmål rundt fellsverdier i et mangfoldig Norge løftet fram. Utrop har våget å skape samfunnsdebatt.

Utrop evner å vise at den norske befolkningen er mer sammensatt enn tidligere, og at folk har ulike behov, levesett og skikker. Utrop har vist oss at dette ikke bare en utfordring, men også en mulighet. Innvandrere med kjennskap til andre land og kulturer er en ressurs for Norge. Utrop er tydelig på at de har som mål å samle mennesker med ulik etnisk bakgrunn og bidra til et samfunn fritt for rasisme og fordommer. I dette arbeidet ønsker jeg Utrop lykke til videre og gratulerer med dagen!

Solveig Horne
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

 
Takk for jobben

Høyesterettsadvokat Fabian Stang inviterer flerkulturelle jobbsøkere som diskrimineres på arbeidsmarkedet til å ta kontakt med ham.

I et mangfoldig samfunn er det viktig at et mangfold av stemmer blir hørt. Minoritetsstemmene er underrepresentert i mange av samfunnets maktposisjoner – men ikke i Oslo bystyre! – og livet som minoritet i Norge er fremmed for et flertall av oss. For å ha et samfunn hvor alles interesser tas hensyn til, er det avgjørende at samfunnsdebatten gir et ekstra stort rom for dem som er underrepresentert. Dette rommet har Utrop bidratt sterkt til å skape i ti år, og det er vi mange som er glade for. Takk for jobben dere har gjort så langt, og lykke til videre!

Fabian Stang
Ordfører i Oslo

 

Flerkulturelle spørsmål på dagsorden
Anders Anundsen
Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Kjære Utrop, gratulerer med 10 år som avis! Det er viktig med ulike stemmer i det norske mediebildet, og ikke minst er det viktig med medier som tar opp saker som angår minoriteter i Norge. Enten det er avis, nett eller TV, gjør dere et viktig arbeid for å sette flerkulturelle spørsmål på dagsorden. Gratulerer med jubileet, og lykke til videre.

Anders Anundsen
justis- og beredskapsminister

 

Helt nødvendig

Gratulerer med 10-årsdagen! Norge er i dag et mangfoldig samfunn. Dersom minoriteter skal ha

Kulturminister Thorhild Widvey
Foto : Ilja C. Hendel
mulighet til å delta aktivt og på like vilkår i norsk samfunnsliv, er det helt nødvendig at dette mangfoldet gjenspeiles i den offentlige debatten.

Utrop har her fylt et tomrom i norsk offentlighet, med en tydelig og særegen stemme i spørsmål som berører Norge som flerkulturelt samfunn. Avisen bidrar med dette til å gjøre det offentlige rom rikere og mer mangfoldig.

Jeg ønsker dere lykke til videre!

Thorhild Widvey 
Kulturminister
 

Plattform for nye stemmer i samfunnsdebatten

§ 100 i grunnloven sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og tilgang til offentlig informasjon. Det står

Knut Arild Hareide
Foto : KrF
videre at staten skal legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, det såkalte infrastrukturkravet i grunnloven. Utrop er en avis som tar infrastrukturkravet i grunnloven på alvor: dere bidrar nettopp til en åpen og opplyst offentlig samtale. Mangfoldet innvandrere bringer med seg, er en berikelse for Norge. KrF mener et overordnet mål for integreringspolitikken må være at innvandrere som kommer til Norge for å bli her, opplever seg respektert og som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som andre innbyggere i Norge har. Her har Utrop en viktig rolle i å informere våre nye landsmenn og være en plattform for nye stemmer i samfunnsdebatten. Jeg ønsker Utrop til lykke med 10-årsjubileet og håper avisa vil fortsette å være en viktig stemme i samfunnsdebatten.

Knut Arild Hareide
partileder KrF

 

Engasjerende artikler og debatter 
Stortingspresident Olemic Thommesen gratulerer Utrop.
Foto : Stortinget/Terje Heiestad.

Utrop har i 10 år bragt nyheter og løftet debatter om og for det flerkulturelle Norge. I et moderne og velfungerende demokrati er det viktig at mediene gjenspeiler befolkningen. Utrop har etablert seg som en sentral stemme i den flerkulturelle debatten og har bidratt til at vi har fått nye og tydelige stemmer i den norske offentligheten. Med engasjerende artikler og debatter som åpner for nye tanker, er Utrop en viktig del av det norske medielandskapet. Gratulerer med dagen!

Olemic Thommessen (H)
Stortingspresident

Kjære Utrop!

 
Foto : EMI
Vi ønsker å gratulere dere med 10 år som en fremtredende aktør innen informasjon, samfunnskritikk og debatt om det flerkulturelle Norge. Dere er en viktig stemme i den offentlige debatten og har bidratt
til å synliggjøre det mangfoldige Norge.

Lykke til videre i det viktige arbeidet dere gjør!

Hilsen oss i Enhet for Mangfold og Integrering i Oslo (EMI).