Netthatspsykopati i praksis

Nettmanipulasjon: såkalte nett-troll som hetser og mobber på internett har personlighetsforsyrrelser som gjør at de føler glede av å skade andre, går det frem i en ny studie.
Foto: Claudio Castello
Fra øyeblikket jeg hørte om gruppen Forenede Norge på Facebook trodde jeg det handlet om en liker-side til et nytt forsikringsfirma. Etterhvert som jeg satte meg inn nærmere inn i saken, så kom kvalmefornemmelsene frem.
0Shares

I rundt ti år har jeg utøvd skribent- og journalistyrket. Sett mye, lest mye og hørt mye. Som presseperson utvikler man en slags “skjold” som kanskje en del andre ikke har. Jeg har fått høre vitnesbyrd om grov psykisk og fysisk vold, om ekle detaljer som ikke er vanlig å snakke om ved middagsbordet. Vi som jobber i pressen, kan rapportere om folkemord i Darfur, og se på grusomme bilder av lemlestede (med selvfølgelighet) for så å gå over til lunsj, og deretter ta for oss katteutstillingen på Frogner. Slik er jobben, slik er tilværelsen.

I de siste 24 timene har fortellingene om den islamfiendtlige Facebook-siden “Forenede Norge” kommet til overflaten. Gruppen har ikke akkurat en representativ tittel. For selv om de som er medlemmer av dette ekkokammeret kommer fra hele landet, så er holdningene lite representative for resten av det norske samfunnet.

Gruppens mest aktive medlemmer legger ut islamofobisk propaganda, gjerne i form av tekstbilder (memes) for at det skal se “kult” og fengende ut. Og enigheten ser ut til å være overveldende: flerkultur, og da særlig islam, er på vei til overta Norge og Europa.

Åpent hat
Siden Forenede Norge er en åpen gruppe, har ting som har blitt lagt ut, blitt viderepublisert, men da helst til skrekk og advarsel. For det er ren og skjær hat og ondskap som kommer til syne.

Det som virkelig fikk sosiale medier til å koke av raseri, var da en person i gruppen la ut et bilde og kommentarer som håner en familie som nettopp har mistet sønnen sin i en drukningsulykke. Begrunnelsen? Jo, familien er muslimer, så da er det lov å “feire” at det er blitt en mindre av dem i Norge. Gruppen preges med andre ord av total empatimangel, mangel på medmenneskelighet, ja komplett åndsfravær. 

Noe som ofte tas opp, og da mer som et forsøk på en forklaring heller enn en unnskyldning av umenneskeligeheten som kommer til uttrykk, er om mange av nett-hetsere sliter psykisk. Når man gleder seg over et annet menneskes bortgang kan man ikke si annet enn at dette er ren psykopati satt i system. 

Kan dette også sees på som juridisk tvilsomt, i tillegg til allerede moralsk forkastelig? Å skåle over at der er “blitt en muslim mindre i Norge”? Kunne denne 15-åringen som mistet livet blitt en farlig islamist og en faremoment for Norge. Ja, i netthaternes forvrengte virkelighetsoppfatning. Her har krigs- og hatlogikken tatt over, og medmenneskelighet gått rett i søppelkassen.