Avviser likhetstegn mellom tvangsekteskap og seksuallovbrudd

0Shares

Human Rights Service la i september frem forslag til endring av ekteskapsloven knyttet til fullbyrdet tvangsekteskap.

Fullbyrdet tvangsekteskap og voldtekt må sidestilles, både i lovverket og ved straffeutmåling, mener organisasjonen.

Ifølge Adresseavisa skriver statssekretær Jørn Holme i Justisdepartementet i et brev til HRS at det «ikke alltid vil kunne settes likhetstegn mellom tvangsekteskap og seksuallovbrudd».

Jørn Holme skriver at det vil være «prinsipielt uheldig» å innføre lovbestemmelser som innebærer at tvangsekteskap ut fra «en tvungen tolkning» alltid skal betraktes som en seksualforbrytelse.

– Det kan tenkes tilfeller hvor den seksuelle omgangen mellom ektefellene må sies å være frivillig, selv om ekteskapet ble inngått mot en av partenes vilje. Vedkommende kan ha slått seg til ro med forholdene slik de nå engang er blitt, og derfor velge å ta frivillig del i «fullbyrdingen» av ekteskapet, heter det i brevet.