Hederspris til Årdal asylmottak

 
foto: Rohey Sarr
Daniel Fishaye Tekleab (27) fra Eritrea en av de som mottok Annette Thommessens hederspris for 2014. Han er leder for beboerrådet ved Årdal asylmottak og har jobbet hardt for å skape gjensidig forståelse mellom lokalbefolkning og asylsøkere.
0Shares

Etter at en asylsøker drepte tre mennesker på bussen i Årdal ble det opprettet et asylmottak mot lokale protester sommeren 2013. De grufulle drapene utløste sinne, frykt og mistenksomhet overfor de gjenværende beboerne i mottaket.

Beboerrådet ble opprettet for å gi asylsøkerne på mottaket en stemme. Blant asylsøkerne var frykten stor for at drapene skulle framprovosere voldsomme reaksjoner mot mottaket.

– Vi tar avstand fra voldelige handlinger, sier Tekleab.

Leder for beboerrådet
Tekleab ankom Årdal asylmottak med femten andre eritreere.

– På mottaket måtte jeg hjelpe til med å oversette fra språket mitt til engelsk. Slik at mottaket fikk oversikt over hvem som var der.

Etter hvert bestemte ledelsen seg for at vi burde starte et råd for asylsøkerne. Han ble spurt om å bli medlem og ble valgt til leder.

Måtte snakke
Beboerrådet har besøkt den videregående skolen i Årdal for å snakke med ungdommene.

– Vi presenterte oss og fortalte dem våre historier slik at de ble kjent med oss.

Vanskelig for alle
– Alle mennesker gjør feil, men det rettferdiggjør ikke å drepe.

Han understreker at vi ikke må dømme alle asylsøkere basert på én asylsøkers handling.

– Vi ble også redde når vi hørte om drapene, sier han fortvilet.

Positive resultater
Tekleab forklarer at det ikke har vært lett å overbevise ungdommene om at asylsøkere ikke er dårlige mennesker.

– Men etter hvert har vi i beboerrådet klart å skape en kontakt mellom beboerne på mottaket og ungdommene i Årdal. De forholder seg til oss på en mye bedre måte. De er ikke så skeptiske eller redde for oss lenger.

Får hederspris
– Når jeg fikk vite at jeg skulle motta Annette Thommessens hederspris ble jeg sjokkert. Det er en stor ære å motta en pris som fremmer forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge.

 
Foto : Rohey Sarr

Han sier det var uventet at deres arbeid på mottaket har hatt så stor betydning i samfunnet.

Tekleab mottar prisen sammen med kollega og nestleder ved mottaket Anne Margrete Hatlelid.

– Endelig har noen sett vårt arbeid og det betyr utrolig mye for oss, sier Hatlelid og smiler.

Hun forteller at de står overfor en vanskelig tid fremover med en rettssak og at de samtidig må ta hensyn til de pårørende.

– Det er viktig at alt vi gjør blir gjort riktig. Hitil har arbeidet vårt fokusert på ungdommen i Årdal. Men etter hvert vil vi ha en åpen dag og et arrangement hvor vi inviterer både store og små.

Både Tekleab og Hatlelid sier at de kommer til å fortsette og jobbe med prosjekt fremover.