Finanskrisen gir kutt i British Council

 
Foto: pfchange.org
Innstramninger i British Councils Europabudsjett, samt en digital omorganisering, gjør at man fra neste høst kun vil ha en ansatt i Norge. Kuttet kan i verste fall gå utover mangfoldsprosjektene.
0Shares

– Her handler mye om kutt i midler på regionalbasis i Europa og tilsvarende økt satsing i utviklingsland sier Sarah Prosser, direktør i British Council Norway til utrop.no.

Prosser (bildet) forteller at man fikk beskjeden fra Foreign Office like etter påsken.

– Behovet for å finne nye inntekts kilder i Europa og for å bruke midlene på en mer effektiv måte har ført til at man de siste årene også har hatt en økende digitalisering av virksomheten til British Council. Tidligere har vi vært sju stykker, så gikk vi ned til tre eller to og en halv årsverk. Nå er det vel kun jeg som kan fortsette videre.

Enklere satsing
Kunst- og kulturarbeid, samt ulike prosjekter med sikte på mangfold har vært British Councils varemerke. Nedbyggingen, budsjettkuttet og økt fokus på digital tilbud, gjør at man nå må satse mer på nye løsninger enn et tradisjonelt bemannet kontor i hvert land.

– Vi må rasjonalisere driften helt klart, og ikke minst satse mer på nett. Tidligere gjorde vi mye av brobyggingsarbeidet gjennom informasjonsstands på utdanningsmesse og annet oppsøkende arbeid. Når nordmenn nå skal studere eller driver med kulturelt samarbeid i Storbaritannia så gjør de ofte forarbeidet selv online. Vi tar konsekvensen av dette og det er derfor vi har satset i de siste årene mest på sektor som mangfold og sosial entreprenørskap, påpeker hun.

Hvor mye vil dette påvirke British Councils sine mangfoldssatsinger?

– Vi er fullt klare over at nedtrappingen vil gå utover de relaterte prosjektene. Vi er derfor i gang med å videreutvikle digitale verktøy som gjør at arbeidet kan videreføres i noe grad. Fremdeles ser vi muligheter i å finne relevante partnere, kutt til tross.

FAKTA

British Council er et organ underlagt det britiske utenriksdepartementet (Foreign Office) med sikte på å skape internasjonale muligheter for folk i Storbritannia og andre land, og bygge tillit og kulturelle forbindelser på verdensbasis.

British Council jobber i langsiktig partnerskap med offentlige og private virksomheter. I Norge jobber man særlig på feltområdene kunst, kultur og samfunn. Gjennom British Council knyttes norske, britiske og globale organisasjoner til et omfattende globalt nettverk.

(kilde: britishcouncil.org)