Wiborg vil nekte ikke-norske statsborgere innenlandsflytting hvis de ikke kan selvforsørge

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg foreslår innvandringsstopp til Østfold for ikke-norske statsborgere som ikke er selvforsørgende.
Foto: Bård Gudim/FrPMedia
Frps Erlend Wiborg går inn for full innvandringsstopp til Østfold i ti år. Det betyr at kommunene ikke skal ta imot noen flyktninger. I tillegg vil han forby innenlandflytting dersom flyktningene mottar stønad fra NAV.

Wiborg har sett nærmere på SSBs tall over utbetalt sosialhjelp i 2019 og reagerer på at hele 66,6 prosent av den utbetalte sosialhjelpen i Fredrikstad gikk til personer med innvandrerbakgrunn.

To av tre sosialhjelpskroner gikk altså til innvandrere, ifølge oversikten.

– Dette viser hvor dårlig integreringen fungerer i kommunene i Østfold. Innvandrerne står for en økende andel av sosialhjelpen. Derfor kan ikke kommunene i Østfold ta imot flere flyktninger de neste ti årene. Vi må i stedet sørge for å integrere dem som er her, sier han til Fredriksstad Blad.

Hindrer innenlandsflytting

Forslaget betyr at flyktninger som er bosatt i en kommune i en annen del av landet, ikke kan flytte til Østfold hvis vedkommende mottar støtte til livsopphold fra NAV.

– Flyktninger bosatt i en kommune skal ikke få velge hvor de skal motta offentlige ytelser. Jeg vil gjøre et unntak for barn og alvorlige syke. Kravet for å kunne flytte innenlands for ikke-norske statsborgere skal være at de er selvforsørgende, sier Wiborg.

Frp-politikeren er opptatt av å få integrert flere flyktninger. Innvandrere må lære seg norsk, og selv bidra aktivt for å styrke mulighetene i arbeidsmarkedet.

– Vi krever egeninnsats. Det har blitt for lett å motta passive offentlige ytelser, sier Wiborg.