Sender ut barnefamilier tross engangsløsning

Foto: Illustrasjon.
Foto: Illustrasjonsfoto: www.un.org
Siden de blåblå og Venstre og KrF ble i februar enige om en "engangsløsning for lengeværende barn", har Politiets utlendingsenhet (PU) transportert ut fire barnefamilier som har bodd mer enn tre år i Norge etter endelig asylavslag.
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

– Tre av familiene har ikke medvirket til å avklare sin identitet og de kommer heller ikke fra land som Norge har inngått en returavtale med. Den siste 
familien, som bestod av en far og hans sønn på 16 år, søkte asyl i Norge i 2010 og ble returnert til Afghanistan etter å ha oppholdt seg ulovlig i Norge i et år og ni måneder, opplyser justisminister Anders Anundsen (Frp) i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Til Vårt Land 
sier Andersen at hun er er opprørt over at Justisdepartementet ikke har gitt politiet beskjed om å stille alle saker knyttet til lenge­værende barn i bero til nytt regelverk er på plass.

Falsk håp
Andersen sier det virker som om Frp gjør alt de kan for å fortelle flyktninger at de ikke må komme til Norge.

– Avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF i vinter gav disse barne­familiene håp. Nå viser det seg at håpet ikke er reelt. Politiet kan når som helst komme på døren, hente familier med seg og sende dem ut av landet, sier Andersen.

Hos PU får Vårt Land opplyst at de tre familiene Anundsen omtaler er sendt til Kirgisistan, Usbekistan og Portugal.

Forslag til endring
Utsendelsene har funnet sted mens Justisdepartementet har arbeidet med endringen av utlendingsforskriften. I april sendte nemlig justisminister Anundsen ut et forslag til midlertidig endring av forskriften.

– Bestemmelsen omfatter en avgrenset gruppe, og den vil bli opphevet når aktuelle saker er ferdigbehandlet, fremgår det fra Justisdepartementet.

Justisministeren har understreket at engangsløsningen ikke skal være et generelt amnesti for barn uten oppholdstillatelse, og at løsningen omfatter familier som oppfyller bestemte vilkår. 

– Her burde departementet sagt til politiet at de skal vente på at utlendingsforvaltningen får behandlet sakene etter den nye forskriften, mener SVs 
Karin Andersen.