Undersøkelse: Halvparten av lokalpolitikerne utsatt for hat og trusler

Hets kan gjøre det vanskeligere å rekruttere folk til politikken, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.
Foto: Tore Sæthre
Halvparten av lokalpolitikerne i Norge opplever trusler og hatytringer, viser en ny undersøkelse blant landets kommunestyrerepresentanter.
322Shares

– Jeg frykter at dette fører til at flere slutter å engasjere seg, og at det blir vanskeligere å rekruttere folk til politikken, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Litt over én av fire politikere som har vært utsatt for trusler, trakassering eller hatytringer, har vurdert å slutte. 6 prosent har allerede bestemt seg for å slutte, skriver Kommunal Rapport.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som står bak undersøkelsen.

Lokalpolitikerne i undersøkelsen forteller at det ofte er enkeltsaker som reguleringssaker, byggesaker og nedleggelse av offentlige institusjoner som er bakgrunnen for truslene. Partitilhørighet er en annen faktor.

35 prosent av lokalpolitikerne som har opplevd minst én ubehagelig hendelse, sier at det har begrenset talefriheten deres. 32 prosent har latt være å engasjere seg eller uttale seg i en bestemt sak.

– Det går utover den politiske debatten, rekruttering og gjenvalg til politikken. Vi politikere bør opptre som rollemodeller og støtte politikere som blir utsatt for hatytringer, sier Astrup.