Menighet i Sandefjord ber om sko til flyktningbarn

Sandefjord-menighet samler sko til nyankomne afghanske barn
Foto: Unsplash/Xavier Teo
Sandar- og Bugården menighet i Sandefjord oppfordrer til barneskodugnad etter at flere hundre afghanske flyktninger har ankommet Norge.

Menigheten håper at folk som har ekstra sko til barn mellom ett og tre år, kan levere disse til Bugården kirke lørdag, skriver Sandefjord kommune på Facebook.

Evakuerte afghanere vil den første tiden i Norge bli innlosjert på Oslofjord Convention Center i Sandefjord. Senteret har plass til 2.400 personer.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har fått avtalen på plass i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Flyktningene skal blant annet gjennomføre innreisekarantene ved senteret.