Søkelys på innvandrernes helse

0Shares

Dette sa statssekretær Kristin Ørmen Johnsen i Kommunal- og regionaldepartementet i sitt foredrag på konferansen om ”Den flerkulturelle helsetjenesten” i Oslo

-Dårlig helse er en direkte følge av levekårene, preget av lavere inntekt og dårligere boligstandard, sa Johnsen.

Konferansen arrangeres av Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening og holdes i Rainbow Hotell Opera.

Statssekretæren snakket også om regjeringens arbeid med integrering av flyktninger og innvandrere med særlig vekt på enslige mindreårige.