235 av kvoteflyktningene fra Afghanistan allerede på vei ut i kommunene

Imdis direktør Libe Rieber-Mohn sier de nyankomne afghanerne holder på å bli bosatt i ulike kommuner.
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
Av de 676 evakuerte afghanerne som har fått status som kvoteflyktninger, er 235 av dem nå i ferd med å bli bosatt i kommunene.
380Shares

– Disse er spredd over hele landet – fra Alta og Sørreisa til Sola og Oslo sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) Libe Rieber-Mohn.

Dette er blant kommunene som har sagt ja til å ta imot flyktninger på svært kort varsel (48 timer) etter å ha fått en forespørsel fra Imdi, som har ansvaret for bosetting av flyktninger i kommunene.

– Jeg både håper og tror at kommunene vil ta imot dem på en god måte, sier hun.

Blant de resterende kvoteflyktningene oppholder 150 seg på ankomstsenteret i Råde, mens resten er på Oslofjord Convention Centre (OCC) i Sandefjord.

Ifølge Rieber-Mohn klarer afghanere seg erfaringsmessig over snittet når de skal integreres i Norge.

UDI opplyser at det dreier seg om:

* 63 ansatte ved ambassaden med familier

* 513 personer tilknyttet Forsvaret med familien

* 28 barn uten foreldre

* 72 menneskeretts- og sivilsamfunnsforkjempere

I første og siste kategori er det ytterligere 46 personer som ikke har ankommet Norge. De er enten i Afghanistan eller i andre land, ifølge UDI.

Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger i 2021. Det samme var målet året før, men på grunn av koronapandemien kom det bare 2.400 kvoteflyktninger i fjor. Dermed er 600 forskjøvet til årets kvote, som da blir inntil 3.600.

– En del av dem som ble evakuert av norske myndigheter, har en tilknytning til Forsvaret eller ambassaden. Men så er det noen i tillegg og en del familiemedlemmer til norske statsborgere, sier han.

Det er snakk om150 afghanere, ifølge UDIs tall.

– Det er kanskje de vi har dårligst oversikt over. Så det er litt ulike kategorier her, og det vil være litt ulikt nivå på hva slags dokumentasjon vi har på dem.

Myndighetene har nå identifisert 25 av de 28 barna som ble evakuert fra Afghanistan uten foreldre.

– Foreldrene til de 28 barna vil trolig få familiegjenforening til Norge, sier Forfang.

I tillegg til de 28 barna uten foreldre, omfatter totaltallene drøyt 400 barn i barnefamilier.