Hatytringer på dagsordenen

 
Foto: Claudio Castello
19 kvinnelige samfunnsdebattanter, både med majoritets- og minoritetsbakgrunn, ble tidligere i dag invitert av statsminister Erna Solberg til å fortelle om sine erfaringer.

Fotballspillere, bloggere, komikere, politikere og tenketankledere (bildet) samlet seg i Statsministerboligen for å ta opp netthets, og da særlig utviklingen av økende netthets mot kvinner i det offentlige rom.

Felles for den svært heterogene samlingen av offentlige kvinnelige personligheter er at de selv har opplevd hets og trusler på nett. Sammen med statsministeren drøftet de fremmøtte opp ulike tiltak på hva man kan gjøre med denne problematikken.

− Handler om å komme problemet til livs
Statsminister Solberg fortalte om at hun fikk bekreftet noen skrekkhistorier og fått ulike innspill. 

Har man blitt enige om konkrete politiske tiltak mot hatefulle ytringer og trusler?

− Vi ser at det er en del uenigheter, spesielt når det gjelder hvor mye man skal regulere fra statens side. Men vi har kommet frem til en god liten tiltaksliste som vi kan tenke på. Å ha et sted hvor man kan få hjelp er viktig, sier Solberg til utrop.no.

Samfunnsdebattant Florence Aryanik uttalte det er viktig å finne virkemidler som kan komme hatytringsproblemet til livs.

− Vi har ikke noe fasitsvar på dette, og vil gjerne ha litt mer forskning på feltet om anonyme nettkommentarer. Foreløpig har fokusert vært på personlige erfaringer og hvordan man kan mestre slike situasjoner.

 
Foto : Claudio Castello

Historisk “begrunnet”
Linda Alzaghari fra Minotenk sa at grunnen til at kvinner sliter ekstra med hets på nett og i offentligheten handler om historiske holdninger.

− Kvinner har tradisjonelt sett vært tiltenkt en skjult rolle. En ser at hetsen ofte tar form i seksualisering og objektivisering av kvinner. Vi må kanskje også se på mediepåvirkningen i dag og hvordan kvinner fremstilles.

Hetsen kommer ofte fra enkelte menn som ser sine roller bli utfordret og som blir provosert av frittalende kvinner i det offentlige rom.

− Vi ser nå en tendens fra visse hold om at “nå er likestillingen i Norge gått for langt”. 

En dobbelttrakassering
Er flerkulturelle kvinner utsatt for mer netthets?

− Faren for at man kan bli og blir utsatt for dobbeltrakassering, både fra sine egne miljøer, men også fra storsamfunnet er i høyeste grad reell. Og vi har eksempler her fra denne samlingen at det også har skjedd. Ofte er flerkulturelle kvinners utfordring at de tar opp ting som er veldig kontroversielle, som har med innvandring og religion å gjøre.