Stablet cricketakademi for barn på Rommen

Cricketklubb vil satse på den yngste og jentene gjennom å opprette akademi.
Foto: Bilge Öner
Norsk-srilanskiske Jan Bernard håper en gang at et norsk cricketlandslag kan hevde seg internasjonalt.

– Skal vi hevde oss er vi nødt til å bygge helt fra grunnen av, ved å finne gode idrettstalenter hos de yngste, sier han til Utrop.

For Jan er dette er av hovedmotivasjonen til at han og en rekke andre ildsjeler i United Cricket Club har i sommer startet en cricketakademi for barn.

Klubben holder til på Rommen, og startet i juli med ukentlige treninger etter langvarig nedstengning av barneidretten.

– For de yngste er dette et kjærkomment tilbud, siden de har i altfor lang tid måttet sitte hjemme. Her kan man skaffe seg venner, drive med aktiv idrett og lære å håndtere utfordringer. Vi som er klubbledelsen får sjansen til å drive med talentutvikling.

Har cricket i blodet

I enkelte av Oslos innvandrermiljøer er interessen for cricket enorm, spesielt blant folk med bakgrunn i de sør-asiatiske landene India, Sri Lanka, Pakistan og Bangladesh, som alle har cricketlandslag som har hevdet seg på høyeste nivå.

– Vi har cricket i blodet, slik latinerne har fotballen i blodet, og nordmenn har det samme forholdet til skisporten. For oss er cricket historie og kultur. Når vi lærer bort sporten til de yngste barna lærer vi bort en del av vår kulturarv. Cricket er også en stor idrett på verdensbasis, selv om det er lite utbredt i Norge.

Ofte er barna som har kommet til treningene barn som har forsøkt seg på ski, håndball og fotball.

– Vi merker at de ikke helt har funnet seg til rette, og vegrer seg. Så gir vi dem sjansen her på Rommen, og merker at de endrer oppfatning. Jeg tror det er noe med cricket som skaper et spesielt samhold blant spillerne. Her trives praktisk talt alle, til og med de som ikke hevder seg på topp. For meg og de andre i klubben er det like viktig at barna får lært seg betydningen av å jobbe sammen.

Vil ta tak i rekrutteringstrøbbel

Jan innrømmer at det har vært rekrutteringsproblemer her hjemme.

– Klubbene som spiller i den hjemlige norske ligaen har de siste årene hatt høyere gjennomsnittsalder. Vi vil motvirke dette ved å satse på barn og unge, og gjøre idretten mer tilgjengelig.

Gode hensikter må likevel backes opp av konkret satsing, slik at sporten når frem til målgruppen.

– Foreløpig er det oss klubbmedlemmer som står for gildet, og som har organisert akademiet gjennom egne familier og andre nettverk i nærmiljøet. Skal vi på lengre sikt fortsette eller gi et bedre tilbud er planen å søke om tilskudd fra Norges idrettsforbund, fra bydelen og private sponsorer.

Jentene inkludert

Et kjennetegn ved akademiet er å gi alle barn i bydelen som er interessert i cricketsporten en sjanse.

– Tradisjonelt har cricket vært en mannsdominert sport. Her har vi vært klare fra første dag om at det er viktig å inkludere jenter og barn fra andre bakgrunn. Vi har blant annet hatt barn med majoritetsnorsk bakgrunn på treningene. Jente- og kvinnecricket er også på vei opp internasjonalt, og her hjemme er vi nødt til å holde tritt.

Satsing på nærmiljø og trivsel er det viktigste, selv om Jan håper at man om ti år kan ha fremmet profiler i norsk cricketsport som kan hevde seg internasjonalt.

– Vi er en idrett som har gode vekstmuligheter i Norge grunnet en betydelig andel interesserte i innvandrerbefolkningen, og et forbund som blir mer profesjonalisert. Selv håper og tror jeg at vi kan få til konkurransedyktige spillere og lag, spesielt på kvinnesiden.