Redd Barna: Det må bli ulovlig å ta barnetrygden fra de fattigste

Redd Barna etterlyser en lov mot å regne barnas barnetrygd som en del av inntekten til foreldrene.
Foto: Flickr
Flere kommuner etterlyser et nasjonalt forbud mot såkalt avkorting av sosialhjelpen, viser en undersøkelse fra Redd Barna. De ber politikerne ta grep.
217Shares

Såkalt avkorting av sosialhjelpen innebærer at kommunene trekker fra barnetrygden når de regner ut hva fattige familier skal få i sosiale stønader. To av tre kommuner gjør dette i dag, helt lovlig.

Redd Barnas nye undersøkelse blant landets kommuner viser at mange ordførere ønsker seg nasjonale regler:

– Det er tilfeldig og urettferdig at lavinntektsfamilier skal få enda mindre å rutte med i noen kommuner. Så helst bør det komme nasjonale regler om hvordan dette skal praktiseres, skriver ordfører Siri Blichfeldt Dyrland i Midt-Telemark kommune i en tilbakemelding til Redd Barna.

Redd Barna mener det er på høy tid at praksisen forbys, gjennom en endring i sosialtjenesteloven.

– Redd Barna har mange av landets ordførere i ryggen når vi etterlyser en lov mot å regne barnas barnetrygd som en del av inntekten til foreldrene som får sosialhjelp, sier generalsekretær Birgitte Lange.

Totalt anslås utgiftene til om lag 430 millioner kroner for hele Norge.