– Tvangsekteskap er voldtekt

0Shares

Justisdepartementet avvist nylig et forslag fra Human Rights Service (HRS) om lovendringer som sidestiller tvangsekteskap og seksualforbrytelser.

Statssekretær Jørn Holme i Justisdepartementet skriver i et brev til HRS at det «ikke alltid vil kunne settes likhetstegn mellom tvangsekteskap og seksuallovbrudd».

– Organisasjonen Human Rights Service har påpekt noe som er svært sentral når det gjelder tvangsekteskap, og deres innspill burde vært tatt alvorlig, sier Woldseth.

-Fullbyrdelse av tvangsekteskap kan ikke være noe annet enn voldtekt, enten Jørn Holme holder seg til lovens ordlyd eller stikker hodet ut av regjeringsbygget og tar en titt ut i den virkelige verden, fortsetter hun.