– Tvangsekteskap er voldtekt

Statssekretær Jørn Holme konkluderte at tvangsekteskap ikke skal sidestilles med voldtekt. -Jeg vet ikke hvor grensen for voldtekt går hos statssekretæren, men jeg vet i alle fall at i min fantasi er ikke veien lang fra å bli giftet med tvang, til å bli utsatt for seksuelle overgrep, sier familiepolitisk talsmann for FrP Karin S. Woldseth.

Justisdepartementet avvist nylig et forslag fra Human Rights Service (HRS) om lovendringer som sidestiller tvangsekteskap og seksualforbrytelser.

Statssekretær Jørn Holme i Justisdepartementet skriver i et brev til HRS at det «ikke alltid vil kunne settes likhetstegn mellom tvangsekteskap og seksuallovbrudd».

– Organisasjonen Human Rights Service har påpekt noe som er svært sentral når det gjelder tvangsekteskap, og deres innspill burde vært tatt alvorlig, sier Woldseth.

-Fullbyrdelse av tvangsekteskap kan ikke være noe annet enn voldtekt, enten Jørn Holme holder seg til lovens ordlyd eller stikker hodet ut av regjeringsbygget og tar en titt ut i den virkelige verden, fortsetter hun.