Flere hjemsendelse enn noen gang tidligere

0Shares

De fleste som har blitt uttransportert hittil i år, kommer fra land som Kroatia, Jugoslavia, Ukraina, Bosnia-Hercegovina, Slovakia, Tsjekkia, Russland, Bulgaria, Polen, Romania og Litauen. Uttransporteringsbehovet ligger for tiden på rundt 4600 personer. Av disse er ca. 1300 for tiden forsvunnet og ca. 500 ikke effektuerbare.

Fristen til å forlate landet kan være umiddelbart eller til etter at saken er ferdig behandlet i Utlendingsnemnda. Normalt vil utreisefristen være to uker hvis det ikke blir gitt utsatt iverksettelse. Velger personen å bli, må politiet effektuere vedtaket og uttransportere vedkommende. Det skal skje med et minimum av maktbruk.