Startskudd for nyutviklet håndbok mot negativ sosial kontroll

En nyutviklet håndbok skal ta opp innsatsen mot negativ sosial kontroll.
Foto: Pixaby
Gjennom prosjektet «Frihet, ja» skal Menneskerettighetsakademiet og partnere bevisstgjøre og skape økt kunnskap om menneskerettighetene i minoritetsmiljøer.
24Shares

Formålet er å bidra til økt respekt for kvinners og barns rettigheter, samt motvirke negativ sosial kontroll.

– Vi er veldig stolte over undervisningsaktivitetene vi har utviklet. Prosjektet
synliggjør også verdien av samarbeid og erfaringsutveksling mellom organisasjoner og
minoritetsmiljøer, sier prosjektleder Elsa Yohannes Samuel.

I september samles samarbeidspartnere og støttespillere for å markere starten på aktiviteter – workshops, kampanjer, aktiviteter i nærmiljøer og flere andre – som skal gjennomføres over hele landet i 2021 og 2022.

Prosjektet bygger på en nyutviklet håndbok som beskriver hvordan man kan organisere workshops om kvinners og barns menneskerettigheter, samt negativ sosial kontroll.

Under kick-off skal statssekretær i Kunnskapsdepartementet Grunde Almeland (V) presentere handlingsplanen «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)», samt forfatter og menneskerettighetsaktivist Nancy Herz som vil presentere sine tanker om hva frihet er for henne.

Om prosjektet

I 2021 og 2022 skal Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med Stiftelsen
Mangfold i arbeidslivet (MiA), Agder fylkeskommune og Mødre for fred, organisere
workshops, holdningskampanje og andre aktiviteter med formål å øke respekten for menneskerettighetene og motvirke negativ sosial kontroll. Prosjektet er støttet av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI). Aktivitetene er basert på den nyutviklede pedagogikken i håndboken “Frihet, JA!” som MRA utviklet i 2020.

Les mer om prosjektet

Om Menneskerettighetsakademiet

Menneskerettighetsakademiets kjernevirksomhet er opplæring og utvikling av undervisnings-
ressurser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og nærliggende emner. Stiftelsens

særlige ekspertise er de aktive deltakende metodene. Målgrupper er lærere og studenter,
flyktninger og asylsøkere, minoritetsmiljøer, frivillige organisasjoner, aktivister og folk flest.
Stiftelsen driver en rekke prosjekter i Norge og utlandet.