SSB: Over halvparten av sosialhjelpen til personer med innvandrerbakgrunn

Innvandrere fikk i 2019 fikk utbetalt 58 prosent av all sosialhjelp, viser SSB-tall.
Foto: Flickr
Vel halvparten av den økonomiske sosialhjelpen i Norge går til personer med innvandrerbakgrunn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
144Shares

SSB har på oppdrag fra Frp sett nærmere på utviklingen av bruken av økonomisk sosialhjelp i norske kommuner fra 2009 til 2019.

Tallene viser at personer med innvandrerbakgrunn, som utgjør vel 17 prosent av befolkningen, i 2019 fikk utbetalt 58 prosent av all sosialhjelp,Innvandrer skriver Nettavisen.

Sosialhjelp er en midlertidig støtteordning som gis til personer «som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold». Rundt 4 milliarder kroner ble brukt på sosialhjelp til personer med innvandrerbakgrunn i 2019.

Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav peker på at Norge har bosatt mange flyktninger i tiårsperioden mellom 2009 og 2019.

– Mange innvandrere med fluktbakgrunn har behov for langvarig kvalifisering for å kunne komme seg ut i jobb. Dette er ofte personer som ikke har opparbeidet seg rettigheter til ytelser etter folketrygdloven, og de må derfor oftere søke om sosialhjelp når de har behov for økonomisk støtte, skriver han i en epost til Nettavisen.

Ifølge SSB har 4,5 prosent av befolkningen i Norge flyktningbakgrunn.

Grundtjernlien peker også på at det norske arbeidsmarkedet stiller stadig strengere krav til norsknivå og formell kompetanse.