Paven besøkte romfolk i Slovakia

Under besøket i Slovakia var pave Frans i den fattige rom-bydelen Lunik IX.
Pave Frans oppfordret romfolk til å gå inn for å bli bedre integrert da han tirsdag brukte en av sine fire dager i Slovakia til å avlegge dem et besøk.

Pavens besøk i bosettingen Lunik IX i Øst-Slovakia illustrerte hvor utsatt sigøynerne er for diskriminering i Øst-Europa. Politi og soldater voktet veien inn, og beboerne ble holdt unna de få sitteplassene der Frans talte.

Besøket var likevel et høydepunkt i pavens besøk til Ungarn og Slovakia, hans første utenlandstur siden en tarmoperasjon i juli.

Lunik IX er den største av rundt 600 loslitte og segregerte bosetninger der de fattigste av Slovakias 400.000 rom bor, ofte uten rennende vann eller kloakksystemer, gass eller strøm.

Frans viste til at Slovakias sigøynersamfunn lenge har vært utsatt for fordommer, diskriminering og nedsettende omtale, også i den katolske kirken.

Men han oppfordret dem likevel til å tenke på framtiden, jobbe seg over hindringer og integreres bedre for å skape et bedre liv for sine barn.

Romfolk i Øst- og Sentral-Europa har lenge vært utsatt for rasisme og diskriminering og store hindringer når det gjelder skole og arbeid. Mange beskylder dem for kriminalitet, mens de selv har liten tillit til landenes institusjoner som har sviktet dem.