Utlendingsnemnda anker ikke dommen i Mustafa Hasan-saken

UNE vil forholde seg til dommen når de treffer et nytt vedtak.
Foto: Privat
Utlendingsnemnda (Une) har besluttet å ikke anke dommen fra Oslo tingrett i Mustafa Hasans sak.
57Shares

– Fordi den er helt konkret begrunnet, og fordi det kom fram nye opplysninger under rettssaken om Hasans situasjon, opplyser avdelingsleder Terje Østraat i Utlendingsnemnda (Une) til Aftenposten.

Dermed har UNE også bestemt seg for å behandle saken på nytt når dommen fra Oslo tingrett er rettskraftig.

– Tingretten var også i det vesentlige enig i Unes lovforståelse. Det å la tingrettens dom bli rettskraftig, får derfor ikke betydning for andre saker, uttaler Terje Østraat.

Han sier at Une vil forholde seg til dommen når de treffer et nytt vedtak.

Østraat viser til at tingrettens flertall kom til at det var mangler ved UNEs forrige vedtak som gjorde at det ble dømt ugyldig. Men retten har ikke uttalt seg om Mustafa Hasan skal få bli i Norge eller ikke.

Hasan gikk i desember 2020 til sak mot Une, og 29. juli i år ble det klart at han vant i tingretten.

Retten mener blant annet at hans mangeårige botid og tilknytning til Norge gjennom oppveksten ikke i tilstrekkelig grad er vurdert og tatt hensyn til i Unes begrunnelse for å utvise ham.