Høyeste asylsøkertall i Europa siden pandemien startet

EUs asylstøttekontor (EASO) viser økning i asylankomster.
Foto: Flickr.com
I juli søkte 45.000 mennesker asyl i EU, Norge og Sveits, det høyeste tallet siden pandemien rammet. Antall afghanske asylsøkere økte allerede før Kabuls fall.
121Shares

Det foreløpige juli-tallet ble lagt fram av EUs asylstøttekontor (EASO) torsdag. Det er en oppgang på drøyt ti prosent fra juni, da det ble registrert 40.600 nye asylsøknader.

Økningen i asylankomster gjelder særlig personer fra Afghanistan, ifølge EASO. Ankomstene økte allerede i måneden før hovedstaden Kabul falt til Taliban midt i august. I juli kom det rundt 7.300 asylsøkere til EU, Norge og Sveits fra Afghanistan. Måneden før var det 6.000 afghanere som søkte om beskyttelse.

Det er fortsatt flest asylsøkere fra Syria, rundt 8.500, ifølge EASO. Siden desember i fjor, har forskjellen mellom antall søkere fra Syria og fra Afghanistan blitt mindre.

Rundt 2.200 av dem som kom i juli, var enslige, mindreårige asylsøkere. Så mange som 1.200 av disse kom fra Afghanistan. Det har ikke vært flere enslige mindreårige asylsøkere siden november 2016.

Selv om totalen økte, var det førre søkere fra enkelte land i Nord- og Vest-Afrika. For Mali var det en markant nedgang fra 1.000 asylsøkere i juni til rundt 570 i juli.