corona, world, mask
Mange har blitt smittet av covid-19 hjemme.
Foto: Pixbay
Det er høy risiko for smitte hvis én person i huset eller leiligheten får covid-19. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet (FHI). Ingen av deltakerne i studien var vaksinert.

I 60 prosent av husstandene ble minst én annen i husstanden smittet, viser studien.

– Resultatene viser at smitterisikoen innad i en husstand er svært høy, sier seniorforsker Lisbeth Meyer Næss ved FHI.

Alfa-varianten av koronaviruset er mer smittsom enn tidligere typer. I over 80 prosent av hjemmene der én fikk påvist covid-19 med denne varianten, ble minst én annen i husstanden smittet.

I Norge og resten av verden dominerer nå delta-varianten. I andre studier har den vist seg å være enda mer smittsom enn alfa.

Det var større risiko for å bli smittet his den første smittede i husstanden hadde tap av smaks- og luktesans. Dette gjelder uavhengig av virusvariant.

– Dette er et interessant funn og skyldes sannsynligvis økt virusmengde, forklarer Meyer Næss.

Barn har like stor risiko for å bli smittet i husstanden som voksne. Det viser studien. Fordi det er ganske få barn med i studien, har forskerne bare sammenlignet barn under 18 år med voksne. De har ikke sett på forskjeller mellom aldersgrupper.

Flere barn enn voksne er asymptomatiske, og det er viktig å teste barn selv om de har få eller ingen symptomer, ifølge Meyer Næss.

Studien pågikk i Oslo og Viken i perioden mai 2020 til mai 2021.

ORDLISTE

høy risiko: stor fare

husstand: et ord vi bruker når vi snakker om hus, leilighet og hybel. Mange bor sammen, men de er ikke i familie. De deler leilighet. Husstand er ordet vi bruker når vi snakker om et hjem generelt. Hva hjem er for deg og hva det er for meg, kan være forskjellig. En husstand er et hjem for noen.

tap av smaks- og luktesans: personen lukter ikke noe, maten smaker ingenting, personen kan ikke lukte eller smake noe lenger

innad: her; hjemme, i huset eller i leiligheten

funn: oppdagelse, ny informasjon

asymptomatiske: uten symptomer, ingen tegn til sykdom, føler og oppfører seg som frisk