Familiepreget valgkamp for Mani Hussaini

Norsk-syriske Mani Hussaini kom seg inn på Stortinget fra en femteplass etter sterk mobilisering.
For Aps Mani Hussain har valgkampen blitt preget av en spesiell situasjon og dobbel lykke. Han ble nemlig far til Isak kun et par dager før valgkampslutt.

– For kona mi og meg var det spenning til siste slutt rundt barnefødsel, akkurat som selve valgkampen, sier han til Utrop.

Hussaini var noen timer på Folkets Hus etter å ha fått ordnet barnevakt. Kun to dager før valgkampen skulle avsluttes ble han far for annen gang.

Femteplassen hans i Akershus, som ikke ble regnet som sikker, medførte sterk stemmemobilisering.

– Som femtekandidat er man helt avhengig av å få nok stemmer. Jeg var ute den ene og inne den andre dagen på målingene. Her vil jeg også takke våre frivillige som har stått på. Folk har droppet familiemiddager og venneavtaler for å hjelpe meg i siste innspurt. Våre frivillige har klart å mobilsere for å få en rødgrønn flertall. Ingen kunne sett for seg at Ap kunne få så stor oppslutning som vi fikk på valgdagen.

Vil stå opp for lærere og helse

Hussaini kom som flyktning sammen med familien fra Syria i 1998. Han ble medlem i AUF i 2006, og har siden det vært både fylkessekretær og leder i AUF i Akershus, internasjonal rådgiver i AUF, og siden 2012 sentralstyremedlem i AUF, samt vara til Stortinget. Han sitter også i kommunestyret i Ullensaker og i Akershus fylkesting

Etter valgkampen er han glad, sliten og full av motivasjon.

– Å få dette vervet ser jeg med den største æresfrykt, ikke minst å få sjansen til å utøve politikk for vanlige folks interesser. Som nybalgt er det mye man ønsker å få gjort for å få et mer rettferdig Norge. Etter pandemien er det mange som har mistet jobbene sine, spesielt unge, og vi må få gjenskapt en trygg hverdag. Vi må få inn flere lærere og få fjernet detaljstyringen. Norge kommer også til å mangle fagarbeidere, så neste regjering vil garantert styrke fagarbeiderutdanningen.

Hussainis opplevelse av den tøffe sykehushverdagen på barselavdelingen på A-hus, i påvente av konas fødsel, har også fått ham til å ta opp helsesaken

– Vi må også ta et tak for velferdsordningene og det offentlige etter åtte års høyrestyre. Spesielt sykehusene trenger et løft, og økt bemanningen. Veien går gjennom omfordeling og skatteøkning for de aller rikeste.