– En konferanse hvor innvandrermiljøene deltar fullt ut

 
Foto: Ingrid Myklebust Brandal
Til høsten skal Regjeringen avholde en årlig nasjonal dialogkonferanse for å styrke dialogen med innvandrerbefolkningen. Og arbeidet med utforme temaene er allerede i gang.

I forkant av konferansen har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) arrangert møter med representanter for ulike innvandrerorganisasjoner. Innspillsmøtene har blitt avholdt i Bergen 20, Sarpsborg 21, Bodø 23. og Oslo 27. august.

Utrop fikk kjapt snakke med Birame Diouf, seniorrådgiver i departemetet. Han vil også agere som prosjektleder for konferansen.

– Vi er allerede i gang med å jobbe med konferansen som skal avholdes i oktober, og oppgavene som venter i ukene fremover er mange og må jobbes grundig med, sier Diouf til utrop.no.

 
Foto : Claudio Castello

Innvandrerorganisasjonene med i prosessen
Under disse innspillsmøtene har ulike innvandrerorganisasjoner vært bidragsytere, forteller han.

– Her har det vært viktig å få ulike tilbakemeldinger fra organisasjonene slik at vi kan utforme både program og de viktigste spørsmålene som skal drøftes under konferansen.

Er det noen spesielle temaer som man har tatt opp og som vil løftes frem?

– Innspillsmøtene er lagt opp slik at det er i første omgang et forum for å høre på hva organisasjonene har å si. Vi har et opplegg som skal kunne muliggjøre en fruktbar diskusjon som etterhvert vil kunne bringe frem de viktigste temaene som skal tas opp i oktober, og som vil sette dagsordenene for konferansen.

Forankring
Ifølge Diouf har det vært et tiltak fra regjeringens side at konferansen skal ha en forankring i innvandrerbefolkningen.

– Her er det viktig å få hentet innspill fra lokale innvandrerorganisasjoner og innvadrerråd, forteller prosjektlederen til utrop.no.