HRS har fem millioner på bok

HRS har flere millioner på bok viser en gjennomgang av stiftelsens regnskap.
Foto: Tore Sætre/www.setre.net
Islamkritiske Human Rights Service (HRS) har spart opp fem millionar kroner til videre drift.

En gjennomgang fra Vårt Land av regnskapet til HRS avdekker at den islamkristiske organisasjonen har bygget opp kapital over år. 2020-regnskapet viser at HRS har fem millioner kroner i «kampmidler»; oppspart eigenkapital.

Stiftelsen har to årsverk, står det i 2020-regnskapet, daglig leder Rita Karlsen og informasjonsleder Hege Storhaug.

Ved utgangen av 2016 hadde HRS ein egenkapital på nesten 1,5 millioner kroner. Fire år senere passerte summen nesten 5,1 millioner.

Får gavebeløp

HRS-leder Rita Karlsen har fortalt at HRS får inn større gaver fordi «en del veldig pengesterke aktører har tatt kontakt med oss».

Linda Noor, dagleg leiar i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk seier at HRS nok har budd seg på å miste statsstøtta.

– Dei har bygd seg opp ei økonomisk sikring gjennom alternative inntektskjelder med sal av bøker og donasjonar, sier hun til vl.no.