230 søknader om asylbarn-amnesti

Her avgjøres de 230 sakene om omgjøring av utvisningsvedtak: UNEs lokaler i Oslo.
Foto: Claudio Castello
Utlendingsnemnda (UNE) har de siste månedene mottatt 230 søknader om omgjøring av utvisningsvedtak etter at regjeringen innførte en engangsløsning for asylbarn fra 1. juli.

– Vi mottar fortsatt nye omgjøringsanmodninger hvor det henvises til ordningen, sier avdelingsdirektør Marianne Jakobsen i UNE til VGNett.

Ordningen innebærer at asylbarn som har vært mer enn tre år i landet, skal få opphold i Norge hvis de oppfyller visse krav. Kravene går blant annet ut på at de kommer fra et land som Norge har returavtale med og at denne returavtalen trådde i kraft etter at asylsøknaden ble levert. De må også ha samarbeidet om å avklare sin identitet.

Kan bli flere avslag
UNE har hittil bare fattet vedtak i noen få saker, men Jakobsen bekrefter at målet er å bli ferdig med alle i løpet av høsten.

Flere kan vente seg avslag ettersom Justisdepartementet har regnet ut at bare rundt 130 barn vil omfattes av avtalen.