Migrantleir på Texas-grensa tom

Ingen migranter var fredag igjen i leiren på grensa mellom Texas og Mexico, der 15.000 mennesker, de fleste fra Haiti, hadde samlet seg for å søke asyl i USA.

Migrantene strømmet til på grunn av forvirring om Biden-administrasjonens holdning til flyktninger og desinformasjon i sosiale medier.

Mange av dem risikerer å bli avvist siden de ikke dekkes av amnestiet som Biden-administrasjonen ga til rundt 100.000 haitiere som allerede var i USA.

Noen har returnert til Mexico da USA begynte å sende mange tilbake til Haiti med fly, mens rundt 12.000 er sluppet inn i USA midlertidig der de får asylsøknadene behandlet.

2.000 er sendt rett videre til Haiti på til sammen 17 fly. Flere fly går i helgen, og mange av dem som ble sluppet inn, risikerer samme utgang på asylforsøket.

Et stort antall av dem som kom til grensa, kom fra Brasil eller Chile der de hadde lovlig opphold etter å ha reist fra Haiti etter det voldsomme jordskjelvet i 2010.

Da Joe Biden tok over som president, øynet de håp om å slippe inn i USA og la ut på en anstrengende og farlig reise gjennom Sør-Amerika, Mellom-Amerika og Mexico.

De som nå er sendt tilbake til Haiti, er rasende på USA, og USAs egen Haiti-utsending, Daniel Foote, gikk denne uka av i protest mot behandlingen de har fått.